'Peeters botst alweer op eigen gebrek aan vooruitziendheid'

Open Vld verwijt Vlaams minister-president Kris Peeters, na zijn ongenoegen over de nota van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte, een gebrek aan vooruitziendheid.

"Dat Vlaanderen zal moeten meewerken aan de sanering van de overheidsfinanciën, zag het kleinste kind al lang aankomen", zegt Vlaams fractieleider Sven Gatz. "De minister-president heeft die realiteit echter nooit willen zien en ging rustig slapen zonder de begroting voor te bereiden".

De Vlaamse liberalen herinneren eraan dat ze al lang aanklagen dat de Vlaamse regering wel voortdurend zegt dat ze een nieuwe staatshervorming wil, maar die in de feiten niet voorbereidt.

Ze verwijzen naar hun kritiek op de begroting voor volgend jaar. Toen waarschuwden Gatz en zijn collega Dirk Van Mechelen dat de regering vergeet dat met nieuwe bevoegdheden die naar Vlaanderen zouden overgeheveld worden, waarschijnlijk geen overeenkomstige middelenoverdracht gepaard zal gaan.

Bovendien, aldus Gatz, liet de partij van bemiddelaar Vande Lanotte (sp.a) eerder al blijken er voorstander van te zijn dat slechts 90 procent van de budgettaire massa die verbonden is aan over te hevelen bevoegdheden, ook daadwerkelijk zou worden overgeheveld.

"Maar hierop heeft de Vlaamse regering dus niet geanticipeerd, en ze dreigt daarvoor met de gebakken peren te zitten als er een communautair akkoord zou worden afgesloten op basis van de principes in de nota van Vande Lanotte. Het was klaarblijkelijk weer eens een onaangenaam ontwaken voor de minister-president", besluit Gatz.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees