Verschil tussen arbeiders en bedienden wordt kleiner

Verschil tussen arbeiders en bedienden wordt kleiner

Foto: epa

Het loonakkoord dat dinsdagavond door de sociale partners werd beklonken, voorziet onder meer dat de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut stap per stap gebeurt. De federale regering heeft haar steun gegeven aan het ontwerp.

De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, hebben afgelopen nacht de ‘beslissende vergadering’ van hun tweejaarlijkse loonoverleg kunnen afronden met een akkoord.

De langverwachte eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden vormde het laatste struikelblok. Een allesomvattend akkoord over een nieuw werknemersstatuut is er nog niet, maar er zijn wel afspraken gemaakt over een eerste stap in de harmonisering en over de timing van de volgende stappen. Dat zal in fases gebeuren, verspreid over de komende jaren. De basis van het systeem voor de opzegtermijnen wordt wat vandaag voor de lagere bedienden geldt: drie maanden opzeg per vijf jaar anciënniteit.

Afspraken

Verder zal de carensdag voor arbeiders vanaf 2014 afgeschaft worden en zal tijdelijke werkloosheid toegepast kunnen worden op alle werknemers. Daarnaast zijn de vakbonden en werkgevers het eens over het behoud van de automatisch indexatie van de lonen.

Er werd een minieme marge van 0,3 procent boven de index vrijgemaakt voor 2012, op voorwaarde dat de economische situatie dat toelaat. Rekening houdend met de aan de indexatie verbonden stijging, geschat op 3,9 procent, zal de totale stijging uitkomen op 4,2 procent voor de komende twee jaar.

Voorts blijft prepensioen op 56 mogelijk, op voorwaarde dat er 20 jaar nachtwerk, 40 jaar dagwerk of werk in de bouwsector aan vooraf gegaan is.

Leterme

'De gematigde evolutie van de lonen houdt rekening met de loonhandicap van België', aldus een tevreden premier Yves Leterme na het kernkabinet. 'De harmonisatie van het arbeiders- en bediendenstatuut, die stap per stap moet gebeuren, betekent een einde van een discriminatie', aldus de premier. Leterme liet ook nog weten dat het akkoord een beperkte impact zal hebben op de begroting.

Het akkoord wordt vanochtend aan de verschillende instanties van de Groep van Tien voorgesteld. Met het akkoord hebben de sociale partners de bedoeling een "signaal van vertrouwen in de toekomst" te geven, zo staat in het ontwerp te lezen. 

De drie vakbonden zouden alvast op 4 februari stemmen over het ontwerp.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees