'Bezwarende elementen tegen Mohammed Jratlou'

Cassatie wijst beroep vader Younes af

Het Hof van Cassatie heeft woensdag opnieuw het beroep afgewezen dat meester Xavier Magnée, de advocaat van Mohammed Jratlou, had aangetekend om de vrijlating van zijn cliënt te verkijgen. Volgens Magnée werd de verplichte aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste verhoor van zijn cliënt niet gerespecteerd. Het Hof verwierp dat argument.

In zijn pleidooi haalde Xavier Magnée in grote lijnen dezelfde argumenten aan die werden uiteengezet tijdens een eerste cassatieberoep in de zaak. Zo voerde de advocaat aan dat het zogenaamde Salduz-arrest, opgenomen in het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens, niet werd gerespecteerd. Dat arrest bepaalt dat elke verdachte persoon zich kan laten bijstaan door een raadsman vanaf het eerste verhoor.

Het lichaam van de vierjarige Younes, die sinds eind oktober 2009 vermist was, werd op 10 november 2009 levenloos teruggevonden in de Leie. Een jaar later werden zijn ouders beschuldigd van doodslag.

De moeder van de jongen werd na een week vrijgelaten, maar de vader, Mohammed Jratlou, zit nog steeds opgesloten. Hij houdt zijn onschuld staande en zijn advocaat is al verschillende keren in cassatie gegaan.

Het Hof van Cassatie wees het verzoek om vrijlating echter opnieuw af. Mohamed Jratlou bleek al tijdens zijn arrestatie aan de onderzoeksrechter om zijn advocaat gevraagd te hebben. Die had daar toen geen rekening mee gehouden.

'Als we geen gelijk krijgen, zal ik me wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar ik België ervan zal beschuldigen dat het het Salduz-arrest niet respecteert', verklaarde de advocaat eerder.

Volgens Le Soir Magazine zou de kleine Younes omgebracht zijn in de ouderlijke woning enn blijft zijn vader de hoofdverdachte. Het blad maakt melding van bloedsporen die aangetroffen zijn in het huis en van de aanwezigheid van textielvezels afkomstig van kleren die Younes aanhad, op kleding van de ouders.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees