Er komen 500.000 Vlamingen bij

In 2030 zijn we met 6,6 miljoen inwoners in het Vlaams Gewest. Een stijging met 7?procent tegenover 2008. Als de bevolkingsprognoses uitkomen, hebben we tegen 2030 massaal meer rusthuizen nodig, maar ook peuteropvang, scholen én 300.000 nieuwe woningen.

Hoeveel inwoners telt uw gemeente in 2030? Bekijk het hier.

'Neen, ik heb geen glazen bol’, zegt demograaf Paul Willems, die gisteren de bevolkingsprojecties voor de Vlaamse steden en gemeenten heeft voorgesteld. Op basis van een waslijst aan gegevens en factoren zocht Willems minutieus uit hoe de bevolking in elke gemeente of stad de komende twintig jaar zal evolueren. Dat is belangrijk voor de gemeenten om in te schatten in hoeveel scholen of rusthuizen ze moeten voorzien. Antwerpen kan er bijvoorbeeld uit leren dat het in 2020 de helft meer kindjes in het eerste studiejaar van het basisonderwijs krijgt.

Willems en zijn equipe van de studiedienst van de Vlaamse regering maken deze studie om de vijf jaar. Tegenover de vorige keer valt één opvallende wijziging op: we krijgen weer kinderen op jongere leeftijd. Tot voor kort schoof de gemiddelde leeftijd waarop ouders kinderen krijgen almaar op. Maar die trend is gekeerd. Ook de migratie had Willems vijf jaar geleden lager ingeschat.

De demografen trekken niet zomaar de huidige bevolkingsevolutie naar de toekomst door. ‘We kijken naar zaken als de verwachte evolutie van het aantal vruchtbare vrouwen en van de kindersterfte. In 1970 overleden nog veertig op de duizend kinderen, vandaag is dat vier op de duizend, tegen 2030 schatten we dat we aan twee op de duizend zitten.’

Omgekeerd worden we ook veel ouder. Zo krijgen we tegen 2030 bijna vijfmaal zoveel honderdjarigen als nu, terwijl een zeldzame bejaarde in de buurt van de 110 komt.

Fors meer huishoudens

Belangrijk aan zijn studie vindt Willems dat hij ook een voorspelling maakt over het aantal gezinnen. Dat neemt fors toe, wat een invloed zal hebben op het aantal woningen dat in de toekomst nodig is. Vooral de eenpersoonshuishoudens groeien fors aan. Het aantal alleenwonende 80-plussers bijvoorbeeld stijgt met bijna twee derden.

Helemaal juist zijn de cijfers niet, beseft Willems. Illegalen of mensen die op de wachtlijst staan, komen niet in de officiële gemeentecijfers voor en dus ook niet in zijn tabellen. Prognoses maken over kleine gemeenten is ook heel gevaarlijk: door de kleine getallen kan er soms een vertekening in zitten. Willems moest zich bovendien baseren op de cijfers van einde 2007. De federale administratie statistiek heeft pas heel recent nieuwe bevolkingscijfers verstrekt. ‘Voor de meeste gemeenten klopen onze prognoses tot nu bijna volledig, wat een geruststelling is, maar helemaal juist voorspellen zullen we nooit kunnen.’

Een aantal zaken kan Willems ook niet weten. ‘De huidige onrust in de Arabische wereld zal wellicht voor een stroom van asielzoekers richting Europa zorgen. Dat konden we niet voorspellen op het ogenblik dat we onze cijfers opstelden.’ Ook andere evoluties kennen de demografen niet. ‘Als een gemeente plots een grote nieuwe verkaveling aanlegt en er daardoor veel jonge gezinnen bij krijgt, dan leidt dat tot een bevolkingsgroei die we later wel opmerken. Maar die verkaveling voorspellen, dat kunnen we vanzelfsprekend niet.’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees