Brusselse brandweer spuit schuimtapijt aan kabinet Picqué

BRUSSEL - Zowat honderd brandweerlieden van de Brusselse brandweer hebben vrijdag actie gevoerd aan het kabinet van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) en Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo). Aanleiding is onder meer het uitblijven van een nieuw taalkader voor de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Het protest aan de Regentlaan begon rond 10.20 uur na een personeelsvergadering in de kazerne in de Helihavenlaan. De boze brandweerlieden spoten een schuimtapijt op het kruispunt van de Regentlaan en de Belliardstraat.

Aan de kabinetten werden spandoeken opgehangen en twee ladderwagens kwamen in actie en bespoten de voorgevel met water. Aan omstaanders werden peren uitgedeeld. 

Een vakbondsdelegatie van het VSOA en ACV Openbare Diensten werd ontvangen op het kabinet. Volgens het kabinet Picqué verliep het overleg met de vakbonden in een constructieve sfeer.

Brusselse regering gaat op 28 april intern overleggen om een oplossing uit te dokteren voor de problemen rond de taalkaders. Als het tot een politiek akkoord komt, is het daarna wachten op groen licht van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De vakbonden worden op een informele manier bij de besprekingen betrokken. In het beste geval kan Doulkeridis' voorstel in september geïmplementeerd worden.

De brandweeractie zorgde voor verkeershinder op de Brusselse kleine ring. De troontunnel werd in beide richtingen afgesloten en de Madoutunnel in de richting Zuid.

Al eerder protest

Het is lang niet de eerste keer dat de brandweer betoogt tegen het uitblijven van het taalkader. In 2008 werd het arrest van 2005 - dat bepaalt dat dertig procent van de brandweerlui Nederlandstalig moet zijn - geschorst door de Raad van State na een klacht van een Franstalige brandweerman. Sindsdien is het niet meer mogelijk om werknemers te promoveren of te benoemen. 

Het instellen van een taalkader bij de Brusselse brandweer zorgde ook al eind 1997 voor een ware crisis in de Brusselse regering. Alle toenmalige leden van de regering, uitgenomen één, waren ermee akkoord dat een deel van de posten naar Nederlandstaligen moest gaan. Volksunie-staatssecretaris Vic Anciaux vond dit aantal te klein en nam ontslag. Hierdoor blokkeerde de werking van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommmissie. 

Corrigeer

MEER NIEUWS