'N-VA gebruikt alles om onderhandelingen te bemoeilijken'

'N-VA gebruikt alles om onderhandelingen te bemoeilijken'

Foto: belga

Volgens minister-president van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel Rudy Demotte (PS) toont de reactie van de N-VA over de federatie aan dat ze alles als argument gebruikt om de communautaire onderhandelingen te bemoeilijken. De N-VA noemde de oprichting van de Federatie Wallonië-Brussel een zeer zware provocatie.

"Een zeer zware provocatie, zij het wel een erg doorzichtige waar we niet gaan intrappen", stelde Kamerlid en N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts maandag in naam van zijn partij.

Volgens hem wanen de Franstaligen zich heer en meester over Brussel, maar zijn het de Vlamingen die verzocht worden om te betalen voor de herfinanciering van het gewest.

Demotte betreurt de N-VA-houding. Volgens hem heeft de partij de naamsverandering niet begrepen.

"De Franstalige partijen wilden opnieuw bevestigen dat Brussel een volwaardige en gelijke partner is, met wie de Walen een bevoorrecht partnerschap willen met respect voor haar statuut als regio.Wat N-VA beschouwt als een "zware provocatie" is een nieuwe benaming van de Franse gemeenschap die de steeds groter wordende wil onderstreept om haar dubbele Brusselse en Waalse dimensie op gelijke voet te erkennen", verduidelijkt de Franstalige regeringsleider in een mededeling.

Volgens Demotte toont de houding van de N-VA aan dat ze "spijtig genoeg, bereid is alles als argument te gebruiken om de onderhandelingen te bemoeilijken". 

 In de marge van een speech voor Limburgse ondernemers in Houthalen ging Demotte nog een stapje verder. "Wie tekent er verkeerde toeristische kaartjes van Brussel? Wie wil Brussel niet erkennen als volwaardig gewest. Dat zijn wij toch niet. Wij respecteren Brussel als volwaardige entiteit. Ik denk niet dat er hetzelfde gevoel is aan Vlaamse kant", aldus Demotte.

De PS’er weerlegt ook de kritiek van Brussels CD&V-minister Brigitte Grouwels. Die verwijt de Franstalige partijen die de naamseverandering goedkeurden ronduit separatisme. "Wij spreken helemaal niet van speratisme, maar van een federatie en federalisme. Dat is iets helemaal anders", aldus Demotte.

Demotte blijft hopen op een communautair akkoord, maar denkt dat "de financiële markten ons stilaan zullen vragen om resultaat te boeken".
 

Corrigeer

MEER NIEUWS