'Naamsverandering niet goed voor stabiliteit van het land'

Als de Franstaligen de Fédération Wallonie-Bruxelles, de nieuwe naam voor de Franse Gemeenschap, institutioneel zouden willen verankeren, levert dat volgens Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) 'belangrijke institutionele en politieke problemen' op.

Kris Peeters werd in het Vlaams Parlement onderworpen aan een spervuur van vragen rond zijn uitspraken dit weekend in La Libre Belgique. In dat interview had hij gezegd dat Brussel nooit een volwaardig gewest zal worden en dat de gemeenschappen een belangrijke rol moeten blijven spelen in de hoofdstad. Die uitspraken waren de Franstaligen in het verkeerde keelgat geschoten waarna zij de Franse Gemeenschap herdoopten tot Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voor het actualiteitsdebat in het Vlaams parlement moest Peeters halsoverkop Brazilië verlaten, waar hij een handelsmissie leidde.

In het Vlaams Parlement herhaalde de minister-president zijn eigen woorden uit 2008, toen het concept van de Waals-Brusselse federatie voor het eerst opdook. 'Dit is een vergaand en bizar voorstel dat geen goede zaak is voor de stabiliteit van het land.'

Peeters begrijpt de hele heisa rond zijn uitspraken in La Libre niet. 'Er is niks nieuw onder de zon. Ik wilde gewoon aan de Franstalige duidelijk maken waar het voor ons op staat, zoals ook in de Octopusnota staat.'

Dat de Franstalige partijen afgelopen maandag versneld de naamsverandering van de Franse Gemeenschap naar 'Fédération Wallonie-Bruxelles' goedkeurden, heeft volgens Peeters trouwens geen juridische gevolgen. 'Maar als de Franstalige partijen die federatie institutioneel zouden willen verankeren en een federatie in het federale België zouden willen creëren, dan duiken wel institutionele en politieke problemen op.'

Geen aardbeving

Vooral zijn coalitiepartners SP.A en CD&V begrepen dan ook niet waarom Peeters de handelsmissie in Brazilië moest afbreken om het debat in het parlement bij te wonen. 'Heeft er zich een aardbeving voorgedaan? Is er een kerncentrale ontploft? Is er een nieuwe bankencrisis? Gaat er een Vlaams bedrijf over de kop? Neen, de minister-president heeft vorige week zaterdag een interview gegeven. Een interview waarin niets nieuw staat. Much ado about nothing', aldus CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé.

Ook LDD-fractieleider Lode Vereeck vond de plotse terugkeer van Peeters niet echt nodig. 'Volgens ons zijn de kosten van het vroegtijdig stopzetten van deze handelsmissie groter dan de baten van het per se vandaag willen houden van dit debat.'

'Het is welletjes geweest'

In de wandelgangen van het parlement zei minister-president Peeters aan de VRT dat hij vooral is teruggekeerd 'uit respect voor het parlement' maar dat het 'welletjes is geweest met het onderbreken van handelsmissies en met het vervroegd terugkeren'. Het is niet de eerste keer dat Peeters vervroegd terugkeert van een buitenlandse missie. In 2008 haalde de bankencrisis Peeters vervroegd uit Japan en vorig jaar leidde het Opel-dossier tot een vervroegde terugkeer van de minister-president uit Californië.

Sommige parlementsleden, onder wie Open VLD’er Sven Gatz, vragen zich af het wel slim is dat Peeters als minister-president ook bevoegd is voor Buitenlandse Handel. Maar Peeters ziet geen graten in de combinatie. 'Het is een duidelijke optie om het buitenlands beleid bij de minister-president onder te brengen om een ’boost’ te geven aan dat buitenlandse beleid. Iedereen vraagt meer internationale investeringen en dan is er veel voor te zeggen dat de minister-president dit zelf ook doet', aldus Peeters.

'Slimmer communiceren'

Oppositiepartijen Groen! en Open VLD hadden niet zozeer kritiek op de inhoud van de uitspraken van Peeters als wel op de manier en timing van communicatie. Volgens Groen!-parlementslid Luckas Van der Taelen had Peeters "slimmer moeten communiceren" en heeft hij met zijn uitspraken de Franstaligen 'het gedroomde voorwendsel gegeven om de Vlaamse visie op Brussel karikaturaal te vervormen'.

Open VLd-fractieleider Gatz stoorde zich vooral aan de timing van de uitspraken. 'Na negen maanden van impasse, provocaties en stoere verklaringen aan beide zijden van de taalgrens is er geen nood aan nieuwe dergelijke verklaringen. Dit geldt voor vice-premier Milquet en voor minister-president Demotte, maar ook voor u.'

'Plaatsvervangende schaamte'

Het actualiteitsdebat ontspoorde bij momenten in welles-nietesspelletjes over procedures of in ruzies over het Brusselse onderwijs. CD&V’er Robrecht Bothuyne kon het op een gegeven moment niet meer aanhoren. 'Ik zit met een stijgend gevoel van plaatsvervangende schaamte ten aanzien van de initiatiefnemers van dit debat. Dit is een parlement onwaardig. We maken onszelf hier belachelijk mee', klonk het.

 

 

 


 

Corrigeer

MEER NIEUWS