Mama

Wedstrijdreglement 'Zet je mama in de bloemetjes''

Wedstrijdreglement 'Zet je mama in de bloemetjes''

Foto: Shutterstock

De wedstrijd 'De allerliefste mama van Vlaanderen' wordt georganiseerd door Het Nieuwsblad en loopt van woensdag 27 april 2011 tot en met zondag 8 mei 2011. We hebben daarvoor het volgende reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Het Nieuwsblad.

Artikel 1. Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd 'De allerliefste mama van Vlaanderen'. Deze actie wordt georganiseerd door Het Nieuwsblad, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprek gevoerd. Het Nieuwsblad kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de desbetreffende website: www.nieuwsblad.be.

De fotowedstrijd 'De allerliefste mama van Vlaanderen' is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van Corelio. Corelio houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

In geval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van Corelio om de deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

Artikel 2. Wedstrijd

Verloop
De wedstrijd 'De allerliefste mama van Vlaanderen' verloopt als volgt:
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via www.nieuwsblad.be. Om deel te nemen, moet u zich registreren als gebruiker van deze website. Dit kan via de homepage www.nieuwsblad.be.

De opdracht van de wedstrijd
Vat in één enkele foto waarom jouw mama de allerliefste mama is van Vlaanderen. Dat kan met een gestileerd portret, een verbluffend beeld van je mama in haar natuurlijke habitat, een spetterend beeld van je mama in actie, een origineel snapshot op een onverwacht moment, noem maar op. Hoofdzaak is dat het de jury verrast en dat er een mama op staat afgebeeld.

De wedstrijd loopt twaalf dagen. Tijdens deze periode gaan we op zoek naar de beste foto uit de reeks inzendingen.

Deelnemen
De wedstrijd loopt van woensdag 27 april 2011 om 0 u tot en met zondag 8 mei 2011om 24u. Binnen die periode kunnen de bezoekers hun foto’s opladen via www.nieuwsblad.be/moederdag. Zodra de wedstrijd is afgesloten, kunnen geen nieuwe beelden worden opgeladen.

Volg de richtlijnen voor het uploaden van digitale foto’s die je op het uploadscherm vindt. Eén deelnemer kan maximum drie foto’s plaatsen per week. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit, en dat de foto (of gelijkaardige foto’s uit dezelfde reeks) nog niet eerder werd gepubliceerd of bekroond.
Als er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal Corelio vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

De organisatoren hebben het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten van bezoekers.

Foto’s worden zeker verwijderd als:
- Ze niet bij het thema ‘De Allerliefste Mama van Vlaanderen’ aansluiten
- Ze aanstootgevend zijn.
- Afgebeelde personen geen toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecommuniceerd.

Na het opladen van de foto’s kunnen lezers voor hun favoriet stemmen. Eén persoon kan geen twee keer voor dezelfde foto stemmen, maar mag wel onbeperkt één stem uitbrengen voor verschillende foto’s.

Meerdere stemmen op korte tijd voor dezelfde foto en vanaf hetzelfde IP-adres worden niet geteld, waardoor het mogelijk is dat sommige stemmen van personen op hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld collega's op het werk) verloren gaan.

Prijzen
De organisatie kan foto’s elimineren als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Prijzenpot
Op het einde van de wedstrijd, krijgen de deelnemers van de wedstrijd met de meeste stemmen een van de prijzen. De winnaars worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Artikel 3. Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen.
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook voor Corelio.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.

 

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees