Afhandeling rampendossiers laat op zich wachten

Momentaal wachten er 4.733 schadedossiers ingediend bij het rampenfonds, op een behandeling door de provinciale diensten. Bijna de helft daarvan dateren uit 2009, zodat de behandeling van de dossiers van 2010 nog een hele tijd op zich zal laten wachten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, na een vraag van Open Vld-senator Guido De Padt eerder deze week.

In absolute cijfers spreken we over 2.465 dossiers van 2010, waarvan er 1.146 betrekking hadden op de watersnood van november. Er moeten echter eerst nog 2.232 dossiers van 2009 worden behandeld.

Voor 2010 wachten de meeste dossiers op een behandeling in Oost- en West-Vlaanderen (856 en 303). Deprovincies Oost-Vlaanderen (1.057) en Limburg (625) hebben de grootste achterstand voor 2009, zodat de situatie vooral in Oost-Vlaanderen het meest schrijnend is.

Om de opgelopen achterstand versneld in te halen, stelt Open Vld-senator De Padt voor dat ertijdelijk extra personeel naar de diensten van de provincies worden overgeheveld vanuit andere departementen en diensten om de schadedossiers te verwerken.

"Het is aan de regering om te bepalen welke mensen daarvoor in aanmerking komen. Een flexibele inzet van personeel daar waar denoden het hoogst zijn, geeft blijk van een modern management. De overheid kan dit zeker gebruiken als ze een hoge kwalitatieve dienstverlening wil leveren aan de burger."
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees