China geeft problemen met Drieklovendam toe

China heeft woensdagavond in een verklaring toegegeven dat het prestigeproject de Drieklovendam, het grootste waterkrachtproject ter wereld, een groot aantal dringende milieuproblemen, geologische problemen en economische malaise heeft veroorzaakt.

Volgens het Chinese kabinet is het project, dat ruim zestien miljard euro heeft gekost, een succes, maar moeten er dringend stappen worden gezet om de vervuiling in te dammen, de risico's op natuurrampen te verkleinen en de levensstandaard van de 1,4 miljoen mensen die gedwongen moesten verhuizen te verhogen. 'Hoewel het Drieklovenproject ons veel voordeel heeft gebracht zijn er problemen die dringend moeten worden opgelost', aldus het kabinet.

In de verklaring worden de hoofdlijnen aangegeven voor plannen die een schonere, veiliger en duurzamere toekomst voor de Drieklovenregio moeten bewerkstellingen. De Drieklovenregio is ontstaan, nadat een deel van Yangtze werd ingedamd om een 660 kilometer lang stuwmeer te creëren.

Controverse

De Drieklovendam wordt door de Chinezen geprezen als de beste manier om een eind te maken aan de overstromingen van de Yangtze. Bovendien kan de waterkrachtcentrale energie leveren voor de snelgroeiende Chinese industrie. De dam is echter al sinds in 1994 een begin werd gemaakt met de bouw een bron van controverses. Geologen hebben gewaarschuwd dat het indammen van te veel water het risico op aardverschuivingen en aardbevingen vergroot. Bovendien kan door het indammen grote schade aan het leven in de rivier ontstaan.

De Yangtze is een belangrijke bron van water voor de industrie, de landbouw en de scheepvaart. De rivier heeft echter te lijden onder de grootste droogte in tientallen jaren, waardoor het waterpeil fors is gedaald. 'Wat betreft de problemen met de irrigatie en de aanvoer van water: de vraag naar water is stroomafwaarts snel gestegen', aldus een medewerker van de Watercommissie van de Yangtze. 'De watervervuiling in deze gebieden heeft de situatie alleen maar erger gemaakt.'

Honderden miljoenen Chinezen en een groot deel van de Chinese industrie zijn afhankelijk van de Yangtze, maar drinkwater is schaars, gewassen drogen uit en de lage waterstand hebben gevolgen voor waterkrachtcentrales die hierdoor niet kunnen draaien. Ook is op sommige delen van de rivier de scheepvaart stilgelegd.

Corrigeer

MEER NIEUWS