Bisschoppen bereid te betalen

Bisschoppen bereid te betalen

Foto: belga

De Belgische bisschoppen zijn bereid slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk financieel tegemoet te komen. Dat zegt de Bisschoppenconferentie maandag in een verklaring. De bisschoppen willen ook meewerken aan een arbitragecommissie die moet bemiddelen in de verschillende zaken. Een groep experts gaat de plannen van de parlementaire commissie nu verder uitwerken.

De bisschoppenconferentie geeft maandag haar mening over het verslag van de parlementaire commissie die rond het seksueel misbruik in de kerk werkte.'De bisschoppen willen zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen', luidt het in een verklaring.

In de verklaring zeggen de bisschoppen ook hun medewerking toe aan een arbitragecommissie: 'De bisschoppen en religieuze oversten stemmen ermee in om, volgens het voorstel van de parlementaire commissie voorgezeten door mevrouw Lalieux, samen te werken met de deskundigen van de Opvolgingscommissie aan de organisatie van een pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure voor de reeds verjaarde feiten, waarover hoven en rechtbanken geen uitspraak meer kunnen doen.'

'Bovendien lijkt het wenselijk te zijn dat de arbiters ook de bevoegdheid zouden hebben om de partijen te oriënteren naar bemiddeling', geeft de bisschoppenconferentie nog mee.

Erkenning

De Belgische bisschoppen drukken in de verklaring hun ontzetting uit over de feiten die in religieuze sfeer plaatsvonden en erkennen uitdrukkelijk dat mensen binnen de kerk misbruik hebben gemaakt van vertrouwen en van hun moreel gezag.

'Zonder omwegen erkennen de bisschoppen en religieuze oversten dat vele daders van deze feiten leden van de Kerk zijn, bekleed met een bijzonder moreel gezag, dat ze, uit respect voor het vertrouwen dat hun werd verleend, voorbeeldig hadden moeten uitoefenen', aldus de bisschoppenconferentie. 'De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe.'

Concrete uitwerking

Experts van de kerk en van de parlementaire commissie gaan nu samenzitten om het voorstel praktisch uit te werken. Dat zei Antwerps bisschop Johan Bonny maandag op Radio 1.

'Wij geven een principieel groen licht om ook die problematiek mee te pakken, de verdere uitwerking over hoe dat moet gebeuren en over welke bedragen dat kan gaan, dat moet nu vanuit die groep experten komen', verklaarde de Antwerpse bisschop.

Commissielid Renaat Landuyt (SP.A) lichtte de samenstelling van de groep experten maandag toe. Ze zal bestaan uit 'zes experts, twee aangeduid door de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik, Paul Martens en Herman Verbist, en telkens twee door de bisschoppen en door de congregaties en ordes.' Daar komen nog  drie juristen en een arts, gespecialiseerd in palliatieve zorgen, bij.
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees