Brusselse politici tevreden met voorakkoord rond Brussel

Brusselse politici tevreden met voorakkoord rond Brussel

Brussels minister-president Charles Picqué Foto: belga

Het FDF beschouwt het voorakkoord rond de vereenvoudiging van het Brusselse bestuur 'een stap in de goede richting', maar betreurt 'het beperkte karakter' ervan. Brussels minister-president Charles Picqué (PS) is ook tevreden.

Didier Gosuin, FDF-leider in het Brusselse parlement, betreurt het behoud van de Nederlandstalige vicegouverneur en mist maatregelen voor een efficiëntere aanpak tegen overstromingen.

In een reactie benadrukt Gosuin dat heel wat onderdelen van het akkoord in lijn liggen met zaken waar zijn partij al langer voor pleit, zoals het overdragen van bevoegdheden van de gouverneur aan de minister-president en het halveren van het aantal huisvestingsdiensten.

Minister-president van het Brusselse Gewest Charles Picqué en Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) zijn tevreden over het voorakkoord.

'Dit is een akkoord dat in de richting gaat van een versterking van de rol van het Gewest', zegt minister-president Picqué. Hij benadrukte daarbij de rol die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal spelen op het vlak van veiligheid en de grotere coherentie inzake mobiliteit.

CD&V-onderhandelaarster Brigitte Grouwels gaf toe dat het akkoord 'geen copernicaanse omwenteling' is, maar toch bevat het akkoord volgens haar heel wat verbeteringen. Het 'verantwoordt dat Brussel een extra financiering krijgt', luidde het.

Ook zij onderstreepte dat het gewest voor het eerst een rol gaat spelen inzake veiligheid. Ze wees er ook op dat er op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening een veel  strikter kader wordt gecreëerd waarbinnen de negentien gemeenten zullen moeten functioneren.

De meeste leden van de werkgroep zitten vanmiddag rond de tafel met formateur Elio Di Rupo en de acht onderhandelende partijen om toelichting te geven bij hun akkoord. 

Wat staat in het akkoord?

In het akkoord wordt de functie van gouverneur van Brussel afgeschaft. Ook zal het gewest de zes politiezones coördineren. Een echte fusie van de politiezones, komt er niet. 

De gemeenten, en de gemeenten alleen,  worden dan weer bevoegd voor het schoonmaken van de stad. Het gewest trekt zich helemaal terug uit die opdracht en draagt het schoonmaakpersoneel en -materiaal over aan de gemeenten.

Er komt ook één mobiliteitsplan voor heel Brussel. Het gewest zal ten slotte een centraler parkeerbeleid kunnen voeren, met parkeerzones die over de gemeentegrenzen heen lopen Nu zijn er in dezelfde straat soms verschillende tarieven van kracht

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees