'Europa gelooft niet in Belgisch herstel zonder aanbevelingen '

Europa gelooft niet dat België zich op termijn kan herstellen zonder de uitvoering van de zes aanbevelingen. Zo mengt Europarlementslid Philippe De Backer van Open Vld zich in het debat over de vertaling van de Europese aanbevelingen in de federale begroting voor volgend jaar.

Volgens De Backer heeft Kathleen Van Brempt (sp.a) formeel gezien een punt, maar "ze gaat wel wat kort door de bocht". Hij herinnert eraan dat de aanbevelingen ook van budgettaire aard zijn. "Met voorlopige twaalfden halen we nooit een structurele budgettaire inspanning van 0,75 procent van het bruto binnenlands product", aldus het Europarlementslid.

De Backer stelt voorts dat de aanbevelingen wettelijk gelinkt zijn met het Europese semester. Hij wijst erop dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders de aanbevelingen voor België goedkeurden en noodzakelijk achten voor het economisch herstel en de duurzaamheid van de openbare financiën van het land. En die aanbevelingen, beklemtoont hij, richten zich op de uitgavenzijde van de begroting.

Tenslotte wijst De Backer erop dat het negeren van de sociaaleconomische aanbevelingen, zoals de koppeling van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting, op termijn evenzeer tot Europese sancties kan leiden.

Het versterkte toezicht op de lidstaten in het kader van de zogenaamde sixpack strekt immers verder dan het strikt budgettaire. Daardoor zal de Commissie op termijn ook procedures kunnen openen en sancties kunnen nemen tegen lidstaten die op macroeconomisch vlak een onevenwichtig beleid voeren.
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees