Kwart van alle landbouwgrond is ernstig uitgeput

© AP

© AP

© AP

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Een kwart van alle landbouwgrond op aarde is zwaar uitgeput, zo blijkt uit een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

edl

De FAO schat dat boeren in 2050 zeventig procent meer voedsel zullen moeten verbouwen om alle monden op aarde te kunnen voeden. Dat komt neer op een miljard ton extra tarwe, rijst en andere granen. Ook moet er tweehonderd miljoen ton extra vlees worden geproduceerd.

Het rapport noteert dat de meeste beschikbare grond al voor landbouw wordt gebruikt, en bovendien op een manier die de productiviteit doet dalen. De huidige manier van landbouw leidt tot erosie en verspilling van water, aldus de FAO. In de toekomst moet er volgens de VN-organisatie een 'duurzame intensivering' van de landbouw op de bestaande grond gebeuren.

Klimaatverandering en slechte landbouwmethodes putten de grond uit, waardoor de productiviteit daalt ten opzichte van de 'groene revolutie'. Tijdens die periode, van 1961 tot 2009, groeide de opbrengst van akkers enorm door nieuwe technologieën, gewassen en pesticiden. Hoewel er maar 12 procent grond bijkwam, groeide de opbrengst met 150 procent.

In veel gebieden is die groei echter teruggelopen, een kwart van de wereldwijde landbouwgrond is in hoge mate uitgeput. De bodem heeft last van erosie, de biodiversiteit is er aangetast en de watervoorraden slinken zienderogen.

Acht procent van de wereldwijde landbouwgrond is matig uitgeput en 36 procent stabiel of licht uitgeput. De rest van het aardoppervlak ligt braak of is bedekt door water. De risicogebieden zijn West-Europa, de hooglanden van de Himalaya, de Andes, het Ethiopische plateau en zuidelijk Afrika.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie