Veroordeling Gaverse burgemeester Hugo Leroy definitief

Veroordeling Gaverse burgemeester Hugo Leroy definitief

Foto: gpp

GAVERE - Het hof van cassatie verwierp dinsdag definitief het beroep dat de burgemeester van Gavere, Hugo Leroy, had aangetekend tegen zijn veroordeling door het Gentse hof van beroep wegens smaad aan een politieinspecteur.

Als gevolg van een arrest van het hof van beroep te Gent van 6 juni 2011 werd burgemeester Hugo Leroy, samen met een 'mededader'-bedrijfsleider uit Nazareth, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan politie-inspecteur William De Vrieze van de Politiezone Schelde-Leie.

De aanleiding was een lasterlijke aangifte van de politie-inspecteur bij het Comité P, de Korpschef en de Procureur des Konings te Gent. Burgemeester Leroy tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan.

Meester Kristof De Mulder, advocaat van de politie-inspecteur: 'Hiermee is definitief aangetoond dat burgemeester Leroy zich schuldig maakte aan laster, door burgers kwaadwillig aan te sporen tegen de politie-inspecteur een klacht in te dienen. In de pers noemde de burgemeester de betrokken politieambtenaar zelfs een inspecteurke van 't zevenste knoopsgat en een gevaar voor de politiezone.'

De uitspraak houdt in dat burgemeester Leroy en de bedrijfsleider uit Nazareth nu een schadevergoeding van 1.250 euro, vermeerderd met de gerechtskosten, aan de politie-inspecteur moeten betalen.

Corrigeer

NIEUWS