Betoging tegen komst verbrandingsoven Kampenhout

KAMPENHOUT - Circa 1.700 mensen hebben zondag op initiatief van het comité "Stop de Oven" deelgenomen aan een optocht tegen de plannen van Recover Energy om in Kampenhout-Sas een afvalverbrandingsoven te bouwen. De manifestanten stapten in een ludieke optocht met op kop de reuzen Jan en Babs tot in de omgeving van de site waar de oven gepland is. Er waren ook parlementsleden van Groen! en CD&V aanwezig.

In de regio en daarbuiten is al enkele jaren fel protest tegen deze plannen voor de bouw van een verbrandingsoven die een capaciteit van 150.000 ton zal hebben. Het actiecomité Stop de Oven wijst hierbij steevast naar de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Er is volgens het comité bovendien geen behoefte aan een bijkomende verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Tot 12 januari 2012 loopt in Kampenhout een openbaar onderzoek in het kader van de bouwvergunningsaanvraag voor het project.

Joost De Cock, voorzitter van Stop de Oven, haalde in een toespraak fel uit naar de Vlaamse ambtenaren die het milieueffectenrapport goedkeurden dat het bedrijf voor dit project liet opstellen. "De omliggende dorpen worden hierin omschreven als een gehucht alsof hier niemand woont". Hij hekelde ook het feit dat de Vlaamse overheid aangaf dat het een project "van algemeen belang" is, waardoor het bedrijf de aanvraag voor de bouwvergunning rechtstreeks bij de Vlaamse overheid kon indienen.

"Ofwel heeft men niet voldoende mensen, middelen of goesting om hun job ten gronde te doen ofwel gebeuren er zaken achter de schermen die het daglicht niet verdragen", aldus De Cock. Ook de provincie Vlaams-Brabant maakte in het verleden al enkele keren duidelijk dat het tegen dit project gekant is. De provincieraad keurde in september nog een actualisatie goed van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, als eerste stap om in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Kampenhout-Sas afvalverbrandingsactiviteiten definitief te kunnen uitsluiten.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees