Muyters overleeft motie van wantrouwen

N-VA-minister Philippe Muyters heeft de motie van wantrouwen overleefd. 47 stemmen zeiden ja tegen de motie, 65 stemmers schaarden zich achter de minister van Sport. Daarmee lijkt het e-mailverhaal gesloten.

Zowel oppositiepartijen Open Vld, LDD en Groen als oppositiepartij Vlaams Belang hadden een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Muyters. Het ging om een primeur in het Vlaams Parlement.

Rechtstreekse aanleiding was een mail van het kabinet waarin de schuld voor het uitstel van de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) ten onrechte in de schoenen van de oppositie werd geschoven.

Volgens de oppositie was dat de zoveelste misstap van de N-VA-minister en bezondigt Muyters zich aan herhaaldelijke "minachting" voor het parlement. Dat vorige week dan nog een andere pijnlijke mail is opgedoken over de begroting 2009, was koren op de molen van de oppositie.

 

"Een minister die liegt, is niet geloofwaardig. Een minister die niet geloofwaardig is, hoort niet thuis in de Vlaamse regering", aldus Open Vld’er Marino Keulen. "De hele oppositie vertrouwt u niet meer", vulde LDD-fractieleider Lode Vereeck aan.

In zijn repliek nam minister Muyters zijn tijd om punt voor punt te antwoorden op alle aantijgingen. De N-VA-minister verontschuldigde zich opnieuw voor de bewuste mails en ontkende met klem dat hij zou gelogen hebben.

De meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a gaven toe dat het taalgebruik in de bewuste mails niet door de beugel kan, maar sloten de rangen rond Muyters.

De meerderheid vond het trouwens fel overdreven dat de oppositie naar het wapen van de motie van wantrouwen heeft gegrepen. Voor zo’n "bagatel" een motie van wantrouwen indienen, betekent volgens Ludwig Caluwé (CD&V) een "devaluatie" van het parlement. "Wat gaat men doen als er echt iets aan de hand is zoals een Vlaams Heizeldrama?" vroeg hij zich af.

Ook N-VA-fractieleider Kris Van Dijck daagde de oppositie uit. "Zeg mij, waar heeft deze minister gesjoemeld, gefraudeerd of gelogen?".

N-VA-voorzitter Bart De Wever ging op de VRT-radio nog een stapje verder. Hij vond dat het parlement zich "belachelijk" maakte met de motie en eiste excuses van de oppositie. Die oproep schoot dan weer bij Groen-fractieleider Filip Watteeuw in het verkeerde keelgat. "Wij hebben geen lessen te krijgen van de N-VA", klonk het.

Hoewel de uitslag op voorhand min of meer vast lag, verliep de stemming van de motie toch niet meteen van een leien dakje. Zo moest de zitting eerst geschorst worden door een probleem met de stemmachines.

Vervolgens drong de oppositie, op aangeven van Open Vld, aan op een geheime stemming (in de hoop dat een aantal dissidente leden uit de meerderheid de motie zouden steunen als de stemming geheim zou zijn, nvdr).

Voorzitter Peumans negeerde de vraag en vroeg de parlementsleden te stemmen over de stemmingswijze door op te staan of te blijven zitten.

'Dit hoort niet', zei Boudewijn Bouckaert van LDD. 'Dit is communistisch. U bezondigt zich aan totalitaire praktijken', richtte Bouckaert zich tegen parlementsvoorzitter Jan Peumans. Bouckaert slikte zijn uitspraak wel in.

Uiteindelijk stemden 47 parlementsleden voor de motie en 65 tegen. Gevolg: Muyters blijft dus minister van Financiën, Werk, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Sport in de Vlaamse regering.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees