Bart Tommelein: 'Gegevens nutsbedrijven preventief en systematisch gebruiken'

Bart Tommelein: 'Gegevens nutsbedrijven preventief en systematisch gebruiken'

Foto: Dominique Jauquet

Bart Tommelein (Open Vld), is tevreden met de inspanningen van staatssecretaris John Crombez (sp.a) in de strijd tegen de domiciliefraude. Dat verklaarde de Open Vld-fractievoorzitter in de Senaat donderdag. Tommelein pleit er echter voor om de gegevens van nutsbedrijven ook preventief en systematisch te koppelen aan de sociale databanken om fraudeurs sneller op te sporen of af te schrikken.

'Die fraude kost de overheid handenvol geld', stelt Tommelein. 'Zo ontvangt een werkloze die zich opgeeft als alleenstaande tot 225 euro per maand meer dan een samenwonende of gehuwde. Bij invaliden loopt het verschil op tot 300 euro.'

Tommelein wil dat het gas- en elektriciteitsgebruik ook onderzocht wordt als er geen  vermoeden van fraude is: 'Wij dringen erop aan dat men deze gegevens van nutsbedrijven preventief en systematisch koppelt aan de gegevens van het Riziv, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de RVA.'

'Door de systematische doorstroom van gegevens zal men veel sneller en vooral systematisch de fraudeurs detecteren. Deze maatregel zal preventief werken en potentiële fraudeurs afschrikken', aldus Tommelein.

In Nederland liepen door het koppelen van deze gegevensbanken in 2008 meer dan 110.000 steuntrekkers tegen de lamp, merkt de Open Vld'er op.

'Onterechte uitkeringen recupereren'

Tommelein wil ook dat de factuur van de onterecht uitgekeerde uitkeringen of het onterecht bewonen van een sociale woning integraal wordt gerecupereerd bij de fraudeurs. Hij bereidt een wetsvoorstel voor om de onterecht uitgekeerde bedragen te recupereren via de belastingsbrief.

Corrigeer

MEER NIEUWS