Zachtere pensioenregeling voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen

Zachtere pensioenregeling voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen

Ook in het geval van Bekaert, waar 600 banen op de tocht staan, wordt weer gesproken over een brugpensioenregeling. Foto: © mye

De federale regering heeft gisterenavond beslist om een aantal pensioenmaatregelen terug te schroeven om tegemoet te komen aan de sociale partners. Het gaat niet om drastische veranderingen maar er komen wel een aantal overgangsmaatregelen en maatregelen voor personen met een speciaal statuut. De nieuwe maatregelen die de vakbonden vandaag bekijken sijpelen één voor één door.

 - Di Rupo I besliste dat vanaf 2015 niemand met brugpensioen mocht die geen loopbaan van 40 jaar had en jonger was dan 60. Dit wordt aangepast: wie 40 jaar heeft gewerkt, kan toch voor zijn 60ste met brugpensioen.

- Mensen die voor hun 60ste met vervroegd pensioen konden gaan, maar dat weigerden, zullen nu niet verplicht worden alsnog tot 65 jaar te werken.

- Voorts komt er een speciaal regime voor werknemers (en voor ambtenaren in overheidsdienst) die al te abrupt door de nieuwe pensioenregels zouden worden getroffen. Het gaat om 60-jarigen met een onvolledige beroepsloopbaan, bijvoorbeeld van 34 jaar. Die stonden op de drempel van hun pensioen, na een loopbaan van 35 jaar, maar omdat de loopbaanvoorwaarde is opgetrokken tot 40 jaar, zouden ze tot hun 65ste moeten moeten doorwerken. Voor hen wordt een ‘tussenstap' ingebouwd: twee jaar langer werken volstaat dan in plaats van 5 jaar, tot hun 65ste.

- Ook voor mensen met zware beroepen is er goed nieuws. Zij zouden na een loopbaan van 35 jaar vanaf 58 jaar kunnen op brugpensioen gaan. Die mensen zouden ook weer recht hebben op tijdskrediet en een landingsbaan vanaf 50 jaar. Eerst werd die leeftijd nog vastgelegd op 55 jaar.

- Voor werknemers in een speciaal stelsel, bijvoorbeeld mensen met een loopbaan in nacht- of ploegarbeid of zelfs militairen, zouden er zachtere maatregelen komen. Die zouden opnieuw gebruik kunnen maken van de ‘klassieke' periodes van gelijkstelling (dus ook van het tijdskrediet) bij hun (brug)pensioenberekening. De aangekondigde strengere regeling van de gelijkstellingen wordt voor deze groep dus teruggeschroefd.

- Voor zelfstandigen komt er ook een aanpassing van de pensioenregeling. De situatie van zelfstandigen en werknemers zou geleidelijk naar elkaar toe groeien.

- De regering zou ook werkgevers tegemoet komen. De aftrekbaarheid van bijdragen voor de tweede pijler bij de zeer hoge pensioenen zou aangepast worden. Daar bestaat al een 80 procentregel, waarbij het pensioen, de som van het wettelijke en het aanvullende bedrijfspensioen, van de werknemer niet meer mag bedragen dan 80 procent van het laatst verdiende brutoloon. Aan die regel werd een tweede voorwaarde gekoppeld. De som van het wettelijke en aanvullende pensioen mag niet hoger zijn dan het hoogste ambtenarenpensioen. Dat zagen werkgevers niet zitten en die kritiek zou bij de regeringsleiders niet in dovemansoren zijn gevallen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees