Rekeningrijden en kilometerheffing veranderen rijgedrag

Rekeningrijden en kilometerheffing veranderen rijgedrag

Foto: Marc Herremans - Corelio

De invoering van een slimme kilometerheffing en het rekeningrijden leiden wel degelijk tot een verandering van het rijgedrag. Het zou ook een goed zijn om files en sluipverkeer in woonwijken te verminderen. Dat blijkt uit een proefproject in Leuven. De proefpersonen zagen onderweg hoeveel hun rit zou kosten en wijzigden hun mobilteitsgedrag.

Het proefproject "Intelligente Mobiliteit" is een samenwerking van onder andere IBM, Touring, Mobistar en Transport and Mobility Leuven (TML). Samen met enkele andere bedrijven vormden ze een tijdelijke vereniging. Ze ontwikkelden de technologie en startten een proefproject op.

Project

In het kader van het project kregen 35 bestuurders een apparaatje in hun auto dat aangaf wat de (fictieve) kost was van hun autorit op dat ogenblik. De tarieven werden gedifferentieerd volgens type weg (hoofdwegen, secundaire en lokale wegen), tijdstip (ochtend- en avondspits versus andere periodes) en vermogen van de wagen. Rijden op lokale wegen tijdens piekuren en met een zware wagen werden het duurst getaxeerd.

'Ruim de helft van de proefpersonen wijzigde zijn mobiliteitsgedrag om kosten te besparen en reed meer in de dalperiode en minder op lokale wegen', aldus Sven Marivoet van TML. 'Iedereen ging ook nadenken over zijn mobiliteit. Drie op de vier van wie zijn gedrag had verbeterd in de maand na de test bleek al terug te hervallen in zijn oude rijgewoonten.'

Volgens Marivoet waren de gedragsaanpassingen wel 'vrij klein'. 'Het ging telkens om een aantal centen die er hier en daar afgingen.' Maar hij wijst erop dat als je dat omzet naar een totale rekening op jaarbasis, het wel wat invloed zal hebben.

Technologie op punt

De op gps en gsm gebaseerde technologie staat volgens Marivoet op punt. Het is in staat om files en de economische kost ervan te verminderen en de leefbaarheid langs lokale wegen te verhogen.

Hij hoopt dat de Vlaamse overheid een grootschalig experiment opzet. 'Bedoeling is te komen tot een kostenneutrale slimme kilometerheffing, waarbij de jaarlijkse verkeersbelasting varieert in functie van het rijgedrag', aldus Marivoet.

Iets in de plaats krijgen

'Het is echter belangrijk te beklemtonen dat een slimme kilometerheffing enkel gunstige effecten kan hebben wanneer het wordt toegepast op vracht- én personenvervoer', zegt Voka’s gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. 'Daarnaast moet de weggebruiker ook iets in de plaats krijgen voor deze nieuwe vorm van het belasten van vervoer. Namelijk merkbaar vlotter verkeer op wegen die in betere staat zijn dan vandaag.'
 

 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees