CD&V start campagne met 'Iedereen inbegrepen'

CD&V start campagne met 'Iedereen inbegrepen'

Stefaan De Clerck en partijvoorzitter Wouter Beke van CDV Foto: Geertje De Waegeneer

'Iedereen inbegrepen'. Dat is de slogan waarmee CD&V naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekt. De partij kiest daarmee niet voor strategie, maar voor een inhoudelijke campagne die vertrouwen geeft aan de lokale besturen, aldus voorzitter Wouter Beke. De ambitie is van CD&V opnieuw de belangrijkste bestuurspartij op lokaal niveau te maken.

 De Vlaamse christendemocraten verzamelden zaterdag hun troepen in Aalst. De eerste kandidatendag - einde mei volgt er nog een tweede in Geel - betekende meteen het startschot voor de verkiezingscampagne van CD&V. Het was de bedoeling dat daar ook de slogan en het bijhorende campagnesymbool - de accolades - zouden worden voorgesteld, maar door een lek was al min of meer duidelijk dat die een rol in de campagne zouden spelen. 'De accolades zullen de oranje draad in onze campagne vormen', legt Beke uit.

CD&V maakt momenteel deel uit van drie op de vier besturen in de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Bovendien levert de partij meer dan één burgemeester op twee - 166 om precies te zijn. Daarmee is CD&V de belangrijkste partij op lokaal niveau. Ze wil dit jaar, ondanks de stevige achterstand op N-VA in de peilingen, minstens even goed doen. 'Het is onze ambitie aan te tonen dat we opnieuw die belangrijkste beleidspartij kunnen zijn', aldus Beke. 'We hebben daarvoor het project, de instrumenten en de mensen.'

De voorzitter benadrukte dat de partij een inhoudelijk verhaal wil vertellen, waarbij de vier basiswaarden van CD&V - verbinden, versterken, verzorgen en vooruitzien - centraal staan. Beke liet zich bij de voorstelling omringen door een aantal burgemeesters, die elk een van die vier V's concreet mochten invullen. Michel Doomst uit Gooik is naar eigen zeggen blij dat de partij er de nadruk op legt dat het om lokale verkiezingen gaat. 'We willen als streekproduct worden geëvalueerd, niet als nationaal product', aldus Doomst.

Zijsprong

Burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck maakte een zijsprong naar het veiligheidsbeleid. 'Steden en gemeenten moeten plekken zijn waar het goed wonen is. Burgemeesters moeten in de toekomst nog meer de instrumenten in handen hebben om kort op de bal te spelen en de veiligheidsketen aan te sturen.' Hij opperde de mogelijkheid om huisarrest op te leggen.

Thuisspeelster Ilse Uyttersprot, die in Aalst de burgemeestersjerp draagt, benadrukte dat gezonde financiën de basis van alles vormen. Dat betekent keuzes maken - 'geen megalomane stoefprojecten' - en voorkomen dat je een hypotheek op de toekomst legt.

Beke merkte op dat de lokale besturen instaan voor meer dan de helft van de publieke investeringen in ons land. 'De voorbije jaren hebben bewezen dat de lokale besturen grosso modo goed werden beheerd', luidde het.

Burgemeester van Londerzeel Jozef De Borger mocht tot slot de aandacht vestigen op het woonbeleid. Als burgemeester uit Halle-Vilvoorde raakte hij vooral het aspect betaalbaar wonen aan.

 

Corrigeer

MEER NIEUWS