De Wever: 'Ik wil zes jaar burgemeester zijn'

De Wever: 'Ik wil zes jaar burgemeester zijn'
ANTWERPEN - Bart De Wever is kandidaat-burgemeester in Antwerpen en wil, als de kiezer hem steunt, zes jaar burgemeester blijven.

De Wever heeft iedereen lang in het ongewisse gelaten over zijn ambities in Antwerpen. Maar naar eigen zeggen heeft hij niet lang getwijfeld.

'Ik heb er niet lang over moeten nadenken. In mijn hoofd heb ik nooit getwijfeld. Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen en ik ben er zot van. Vanuit die redenering was de keuze evident,' zei hij al in Het Nieuwsblad.

In De Zevende Dag ging hij daar verder op in. 'Ik ben een Antwerpenaar en Antwerpenaars zijn nogal trots op hun stad.  Ik woon er graag maar de stad heeft problemen en die problemen worden in Brussel gemaakt

De Wever verwijst daarvoor naar het 'opengrenzenbeleid' dat in Brussel wordt gevoerd. 'En als justitie niemand kan straffen, als er geen werkend jeugdsanctierecht bestaat, dan voelen wij dat in onze straten.'

'Dat is een argument om in Antwerpen en in Brussel politici te hebben die dat mee bepalen en die in Antwerpen en Brussel hetzelfde zeggen. Wij zijn consequent.'

Dat laatste is een sneer naar de socialisten die volgens De Wever hardere taal spreken in Antwerpen dan in Brussel.

De Wever is ook duidelijk over zijn ambities. Als de kiezer hem aanduidt zal hij burgemeester zijn en dat zes jaar lang. De eerste jaren zal hij dat combineren met het voorzitterschap van N-VA. 'Ik doe mijn mandaat als voorzitter uit, ik laat mijn partij niet in de steek.' Het mandaat als voorzitter stopt in 2014.

Over de verkiezingen van 2014 is De Wever minder duidelijk (in juni zijn er federale en Vlaamse verkiezingen). 'Volgens de Maya's vergaat de wereld dit jaar nog, op mijn verjaardag, ik doe geen uitspraken over wat er gebeurt na oktober dit jaar.' 

En voor alle duidelijkheid voegde hij eraan toe: 'Ik heb geen gewonnen spel in Antwerpen.' 

Hij beklemtoonde even duidelijk dat hij nooit heeft gezegd dat hij minister-president wil worden. 'De media zeggen dat.'

Over de coalitievorming in Antwerpen wou De Wever ook niet te veel kwijt. Eerst moet de kiezer spreken.

'Wil ik met Janssens in één coalitie? Het is misschien een verrassing voor u, maar ik zit met Patrick Janssens in een coalitie. Alleen is hij daarin dominant en ik zou graag dominant zijn. Pas dan kan ik onze accenten leggen rond samenleven, veiligheid, war on drugs...'

Met Vlaams Belang komt er geen coalitie. 'De harde lijn van Dewinter heeft bij Vlaams Belang gewonnen.' Daar neemt De Wever afstand van. En verder: 'Hij noemt me nu een lafaard en bedrieger, toch wil hij met mij verkeren. Hij zit in een cordon en hij zit daar graag. Dat is jammer voor hem en zijn kiezers. Wie echt verandering wil, moet voor N-VA stemmen.'

Gedoogsteun van Dewinter? 'In Nederland zien we waar dat toe leidt.'

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S