Nationale Bank bepleit nieuwe sancties voor financiële sector

Nationale Bank bepleit nieuwe sancties voor financiële sector

Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank. Foto: belga

Gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene heeft woensdag in de Kamer gepleit voor een reeks nieuwe hervormingen in de financiële sector, om zo het risico op een nieuwe crisis te beperken.
De Nationale Bank staat sinds vorig jaar in voor het toezicht op de sector. De voorstellen viseren zowel het macro- als het microniveau, maar ook good governance binnen de banken en een beter aangepast gamma aan sancties.
 
Met name op vlak van de sancties vraagt de gouverneur meer nuance. 'De huidige sancties bezitten niet veel schakeringen: het is ofwel niets, ofwel een atoombom! Tussen die twee is er niets', betreurde Coene woensdag bij zijn passage in de opvolgingscommissie voor de financiële crisis in de Kamer.
 
In zijn ogen is dringend nood aan sancties die 'proportioneel zijn met de problemen die aan de basis ervan liggen'. Opgelegde sancties moeten volgens hem ook publiek gemaakt worden, wat de banken zou aanzetten de ingevoerde regels ten volle te respecteren. 
 
Op bestuursvlak wil Coene dat de raden van bestuur van banken het verslag van hun vergaderingen binnen een termijn van 'maximum een maand' klaar hebben. Momenteel duurt het soms tot wel zes maanden om op zo’n verslag de hand te leggen.
 
'Het gaat erom sneller te weten wat besproken en beslist is' in de verschillende financiële instellingen, aldus nog Coene.

 Voorts bepleite de gouverneur ook striktere normen voor de toekenning van kredieten door banken. Hij verwees met name naar hypothecaire leningen, waar de banken zelf - op basis van eigen criteria - nagaan welk bedrag hun klanten kunnen ontlenen.

Over de uitsplitsing in spaarbanken en zakenbanken sprak Coene zich niet uit. Zijn diensten zijn dat nog aan het bestuderen. De NBB zal weldra een eerste analyse uitwerken, die dan met de banken en met academici besproken kan worden. Pas na die consultatieronde zal de Nationale Bank een standpunt innemen. Coene liet zich wel al ontvallen dat een dergelijke splitsing niet altijd makkelijk toe te passen is, "zeker niet in kleine landen met heel wat transnationale instellingen".

Een strikter kader uitwerken voor de lonen van topbankiers zal evenmin makkelijk zijn, voorspelde hij. "De sector heeft alle moeite van de wereld om te begrijpen dat het niveau van de lonen er niet in lijn ligt met de diensten die verleend worden aan de maatschappij."
Tot slot bepleitte Coene nog om het "resolutiefonds" - dat vorig jaar werd opgericht en gefinancierd wordt door de sector om het hoofd te bieden aan eventuele toekomstige bankfalingen - "buiten de budgettaire perimeter van de overheid" te brengen. Anders zou elke nieuwe bankenredding een directe invloed hebben op de publieke rekeningen, argumenteerde hij.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees