Mama

Wedstrijdreglement 'Zet je mama in de bloemetjes'

De wedstrijd 'Zet je mama in de bloemetjes' wordt georganiseerd door Het Nieuwsblad. We hebben daarvoor het volgende reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Het Nieuwsblad.

1. Concept

De fotowedstrijd ‘Zet je mama in de bloemetjes’ wordt georganiseerd door Nieuwsblad.be. Verras je mama en laadt een foto van haar op met een leuke boodschap. Verzamel zo veel mogelijk stemmen. De redactie kiest uit de 50 meest gewaardeerde foto’s de top10 en de hoofdwinnaar. Op zaterdag 2 mei zullen er ook een aantal ingezonden foto’s verschijnen in Het Nieuwsblad.

2. Looptijd en timing

De fotowedstrijd start op woensdag 2 mei 2012. Stemmen verzamelen kan tot en met dinsdag 8 mei 2012, maar foto’s inzenden kan tot en met maandag 14 mei 2012. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebeid wonen, met uitzondering van werknemers van Corelio (zij kunnen wel deelnemen, maar niet winnen).

De winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.

3. Prijzenpot

3.1 hoofdprijs: 1 jaar gratis bloemen
De winnaar krijgt gedurende 1 jaar om de twee weken een boeketje t.w.v. 20 euro thuis geleverd door Euroflorist. De redactie kiest de winnaar.

3.2 Boeketjes bloemen
De redactie kiest uit de 50 meest gewaardeerde foto’s een top10. Iedereen die in de top10 staat krijgt een boeketje bloemen t.w.v. 20 euro thuis geleverd door Euroflorist.

3.3 15% Korting voor iedereen

Iedereen die een foto oplaadt krijgt een promocode toegestuurd via email, waarmee ze 15% korting krijgen op een boeketje naar keuze op www.euroflorist.be

Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.
De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelname is voorbehouden aan mensen die geregistreerd zijn op Nieuwsblad.be. mensen die nog niet geregistreerd zijn dienen emailadres en postcode op te geven en kunnen zich desgewenst ook inschrijven voor nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van Nieuwsblad en haar partners.
Deelnemers die nog niet geregistreerd waren, krijgen een mail met een persoonlijke code om hun gegevens op Nieuwsblad.be te raadplegen en aan te vullen.
Deelnemers moeten geregistreerd zijn met hun echte voornaam, naam en adresgegevens om recht te hebben op de prijs die ze gewonnen hebben. Speelt een deelnemer onder een valse naam of adres mee, dan kan Nieuwsblad.be een andere winnaar trekken. Bovendien kan er maar één keer gewonnen worden per woonadres en emailadres.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Nieuwsblad.be zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
Nieuwsblad.be behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

5. Uitloten van de winnaars

De redactie kiest een top10 en hoofdwinnaar uit de 50 meest gewaardeerde foto’s.
De winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.

Deelnemers kunnen uitgesloten worden op basis van vastgestelde onregelmatigheden in het stemgedrag. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve emailadressen, …) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemers uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

6. Privacy

De gegevens van de deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van Nieuwsblad.be. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Nieuwsblad.be kan die gegevens ook doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie. Wensen de deelnemers dat niet, dan kunnen ze dat aanduiden op de registratiefiche (wet op de privacy van 8/12/92). De privacy-policy van Nieuwsblad.be kan teruggevonden worden op het registratieformulier.

7. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze wedstijd zijn conform met de algemene voorwaarden van Nieuwsblad.be die je hier vindt.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees