Socialisten willen ook inspanningen van werkgevers

Vande Lanotte vindt hoger minimumloon 'nuttig'

© BELGA

De socialistische kopstukken haalden naar aanleiding van 1 mei hun eisenbundels boven. Werkgevers moeten investeren in hun personeel, fraude is een vorm van belasting, en de distributienettarieven mogen niet omhoog. De minimumlonen mogen dat wel, aldus Vande Lanotte.

wle, loa

Minister van Economie Johan Vande Lanotte kondigde in Oostende aan zich te verzetten tegen een mogelijk forse verhoging van de distributienettarieven in 2015. Netbeheerder Eandis kondigde zo'n verhoging afgelopen week aan. "De dividenden van de aandeelhouders houden op meer dan 7 procent en de tarieven verhogen? No way. De afspraak voor 2015 is bij deze gemaakt", aldus Vande Lanotte tijdens zijn 1 mei-toespraak in Oostende.

In zijn toespraak blikte Vande Lanotte ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Daarbij nam hij vooral de N-VA op de korrel. Die partij heeft de lokale stembusgang uitgeroepen tot een test voor de federale regering. De N-VA doet dat volgens Vande Lanotte "enkel om te verhullen dat de plaatselijke kandidaten geen alternatief zijn voor de goede bestuurders die onze steden en gemeenten besturen".

Volgens Vande Lanotte moeten de gemeenteraadsverkiezingen dan ook gaan over het lokale beleid. "Ontneem de inwoners van onze Vlaamse steden en gemeenten niet het recht hun gemeentebestuurders te kiezen. Geen democratische diefstal, alleen om te verdoezelen dat je geen valabel alternatief hebt".

Op VRT-radio sprak Vande Lanotte zich ook uit over de minimumlonen, die de vakbonden verhoogd willen zien. 'Als we concurrentieel willen zijn dan kunnen we niet zoals in Duitsland mensen laten werken voor 5 à 6 euro per uur. We moeten lage lonen ook kansen geven om aan het werk te blijven. Een deel van de loonlast voor de laagste lonen verlagen, zou daarom nuttig kunnen zijn', stelde hij.

Meerdere SP.A-kopstukken haalden in hun speech uit naar Adecco-topman Patrick De Maeseneire, die onlangs een pleidooi hield voor de afschaffing het vakantiegeld en de dertiende maand. Viceminister-president Ingrid Lieten, energieminister Freya Van den Bossche en hun onderwijscollega Pascal Smet gaven de topman een veeg uit de pan.

'Vanuit verontwaardiging moeten we kracht, hoop en vertrouwen vinden om opnieuw te vechten', aldus Smet in Molenbeek. 'Bijvoorbeeld na de uitspraken van Patrick De Maeseneire die de dertiende maand en het vakantiegeld te veel vindt, terwijl hij zelf in Zwitserland 3,2 miljoen euro per jaar verdient maar met zijn pensioen wel naar België wil terugkeren.'

Niettemin erkende Smet dat 'we in moeilijke tijden leven en dat de armoede in Vlaanderen en Brussel stijgt'. Onze sociale zekerheid verzekerde echter dat 'onze samenleving' het in vergelijking met andere 'nog goed doet'.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) heeft tijdens zijn toespraak in Bredene uitgehaald naar de bankensector, "die blijkbaar denkt dat ze alweer kan overgaan tot de orde van de dag". 'En dat terwijl de nucleaire afvalberg die de banken hebben achtergelaten net bewijst dat de hele sector nu echt drastisch hervormd moet worden', gaf hij aan.

Vanuit zijn eigen bevoegdheid nam hij ook fraude en belastingontduiking op de korrel. 'Fraude is een belasting voor mensen die al te veel belastingen betalen', hekelde hij.Ook werkgevers moeten inspanningen doen en investeren in hun werknemers. Dat was de boodschap van minister van Werk Monica De Coninck en ABVV-topvrouw Caroline Copers in hun 1 meitoespraak in Antwerpen voor de traditionele stoet door de havenstad. "Mensen zullen zeker bereid zijn een duit in het zakje te doen, zolang ze niet het gevoel krijgen dat zij de enige onnozelaars zijn die dat doen", zei de SP.A-minister.

De komende jaren gaan 300.000 mensen op pensioen. Die plaatsen moeten worden ingevuld om de pensioenen en de sociale sociale zekerheid te betalen in een solidaire maatschappij. Daarbij hebben ook de werkgevers een verantwoordelijkheid. "Iedereen wil inspanningen doen, iedereen wil flexibel zijn, maar elk minimumloon moet genoeg zijn om hun leven vorm te geven zoals zij dat willen", stelde Monica De Coninck.Caroline Copers wees erop dat het huidige beleid een verhaal van minder rechten en meer plichten is, maar geen patronaal plichtenverhaal. Er is geen sprake van een verplichting om oudere werknemers aan de slag te houden, kwaliteitsvol werk te creëren en jonge werknemers zonder ervaring aan te werven. "Al we willen dat mensen langer werken, dan moeten ze ook anders kunnen werken. Ook dat is een verantwoordelijkheid van de werkgevers", zei ze.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer