Werkloosheid blijft dalen, maar minder sterk dan voorheen

Tijdens de eerste drie maanden van 2012 is de werkloosheid voor het zevende kwartaal op rij gedaald. Er zijn op jaarbasis 1,8 procent minder volledig werklozen met recht op een uitkering. De daling is evenwel vertraagd ten opzichte van vorig jaar.

De afname van de daling 'is te verklaren door de verslechtering van de economische conjunctuur', stelt de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. In het tweede kwartaal van vorig jaar was er op jaarbasis nog een daling van de volledige werkloosheid met 5,1 procent. In de daaropvolgende kwartalen bedroeg de afname achtereenvolgens -3,5 procent, -2,5 procent en nu dus -1,8 procent.

De RVA wijst erop dat België 'beter blijkt te reageren op de actuele economisch conjuncturele achteruitgang dan het merendeel van de andere Europese landen', nadat ons land ook in de crisis van 2008-2009 beter stand had gehouden.

Het totaal aantal uitkeringstrekkers ten laste van de RVA is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 wel gestegen met 0,8 procent. Tegenover de daling van volledig werklozen staat een toename van de tijdelijk werklozen en de werknemers die genieten van de activeringsmaatregelen of van tijdskrediet.

Regionaal uitgesplitst daalde de werkloosheid harder in Vlaanderen (-2,8%) dan in Wallonië (-1,8%) en Brussel (status quo).

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees