Openbare aanklager vordert levenslang voor Vossen en Franssen in zaak 'frituurmoord'

Openbare aanklager vordert levenslang voor Vossen en Franssen in zaak 'frituurmoord'

Foto: BELGA

KINROOI/MAASEIK - Openbaar aanklager Patrick Boyen heeft woensdagochtend de levenslange opsluiting gevorderd voor Manuella Vossen (44) en haar minnaar Mathy Franssen (48) uit Kinrooi. Beiden werden dinsdagavond door het Tongerse assisenhof schuldig geacht aan de moord op Jacky Roussard, de echtgenoot van Vossen.

Boyen zag geen verzachtende omstandigheden die tot strafvermindering kunnen leiden. 'Samen uit, samen thuis was hun strategie. Vossen had zich nog kunnen distantiëren van Franssen, maar deed dat niet', aldus de aanklager in zijn strafvordering.

Roussard werd op 12 juli 2006 met een nekschot geëxecuteerd achter frituur 't Lekkerbekje in Maaseik, die uitgebaat werd door Jacky en Manuella en waar Mathy kwam helpen. Vossen en Franssen begonnen een seksuele relatie en ruimden vervolgens Roussard uit de weg.

De twaalfkoppige jury zag een motief in de relationele en financiële sfeer, want Manuella riskeerde bij een echtscheiding haar frituur te verliezen. 'Het ging om een uitermate laffe verrassingsaanval, waarbij het slachtoffer geen kans had zich te verweren of te overleven. Hij bracht het vuilnis weg, maar werd zelf als een stuk vuil met chirurgische precisie afgemaakt. Vossen en Franssen zijn planmatig te werk gegaan. We hebben nog altijd geen antwoord gekregen op de vraag waarom Jacky dat lot verdiende', ging Boyen voort.

'Bij de voorbereiding, de uitvoering en hun houding achteraf hebben ze samengewerkt. Ik heb een paar keer de voorzet gegeven aan Vossen om eventueel te kunnen uitleggen hoe het gegaan is. Wat stel ik vast na de feiten? Uit alles blijkt het om de vaste wil van beide personen te gaan. Mathy nam meteen de plaats in van Jacky, die naar het kerkhof verhuisde. Aan Bjorn, de zoon van Jacky die naar zijn vader opkeek, en aan Joyce (de dochter van Franssen) zijn jullie heel wat uitleg verschuldigd. In de gevangenis zullen jullie de tijd krijgen om daarover na te denken. Ik geef jullie nog de kans om te zeggen wat jullie te zeggen hebben', besloot Boyen, maar Vossen en Franssen bleven ijzig kalm op hun stoel zitten.

Verdediging Vossen

De verdediging van Vossen vroeg een celstraf van 15 jaar. 'Ik vraag u haar een rechtvaardige straf op te leggen. Geef haar een tweede kans. Ze had een vlekkeloos bestaan tot aan de feiten. Dat hoorden we ook van de schoonfamilie', zei haar raadsman Bert Partoens in zijn pleidooi over de strafmaat.

Partoens zag in tegenstelling tot het openbaar ministerie zes verzachtende omstandigheden voor Vossen. 'Ik vraag rekening te houden met haar beperkte intellectuele capaciteiten, haar blanco strafblad, het milieu waarin ze opgroeide, de situatie met haar zoon Bjorn, het zich niet onttrekken aan de rechtsgang en haar beperkter aandeel in de feiten', aldus Partoens.

'Toen het verstand werd uitgedeeld, stond mevrouw Vossen niet op de eerste rij. In haar hele levensloop is ze nooit in contact geweest met justitie, niet eens voor een verkeersovertreding. We zagen haar familie hier passeren. Dat moet een koude, kille omgeving geweest zijn waarin ze opgroeide. De vader in de familie Vossen heeft een grote rol gespeeld. Bjorn is er vandaag niet. Hij ligt in bed en is kapot. U hoorde Bjorn zeggen dat hij een goede relatie heeft met zijn moeder. Zij is er altijd geweest voor haar zoon. Hij rekent ook op haar. Ook als grootmoeder vervult zij haar rol', ging Partoens voort.

'Ze heeft noodzakelijke hulp verleend, maar zij heeft niet het fatale schot gelost. We mogen van Manuella Vossen toch niet zeggen dat ze een inherent slecht mens is en ik vraag de jury dat mee te nemen in de bepaling van de strafmaat', besloot Partoens.

Verdediging Franssen

De advocaat van Franssen, Gino Houbrechts, vroeg dan weer een 'menselijke' straf voor de man uit Kinrooi: 20 jaar cel. Houbrechts verwees naar het relatief gunstige strafverleden van Franssen. Hij werd bij verstek veroordeeld voor het niet betalen van onderhoudsgeld voor zijn dochter uit zijn eerste relatie in Duitsland.

'Deze man is echter niet gekend voor geweldsdelicten. Omdat hij een bluffer is, hoef je hem nog niet zwaarder te straffen. Volgens de psychiater heeft hij een gewetensfunctie en is er geen gevaar op recidive', pleitte de raadsman.

Houbrechts vroeg de jury ook rekening te houden met het feit dat Franssen altijd gewerkt heeft tot aan de moord op 12 juli 2006, en na tien maanden voorhechtenis ging hij weer aan de slag. 'Franssen richtte zijn leven weer in. Vervolgens heeft hij zich niet onttrokken aan de rechtsgang. Hij is niet gevlucht voor justitie, want hij had de kans naar het buitenland uit te wijken. Voor de bepaling van de strafmaat zie ik in dit dossier een overschrijding van de redelijke termijn', aldus Houbrechts, die van mening is dat het dossier lang stillag.

'Dat lag niet alleen aan de advocatuur dat dat zo lang duurde', zei Houbrechts, die toegaf dat voor het Tongerse assisenhof een eerlijk proces gevoerd is. De openbaar aanklager haalde dat in zijn strafvordering eveneens aan, maar beweerde dat de verdediging het zelf zo complex maakte. Boyen verwees naar twee beroepen bij het Hof van Cassatie die de verdediging aantekende. Bovendien moest het Tongerse assisenhof zich in 2010 en 2011 eerst over de parachutemoord en het proces van Ronald Janssen buigen.

Rond 12.15 uur trok de jury zich terug om te beraadslagen over de strafmaat.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees