Schauvliege keurt milieuvergunning voor Uplace goed

Schauvliege keurt milieuvergunning voor Uplace goed
VILVOORDE / MACHELEN - Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen goedgekeurd. Aan de vergunning worden wel een aantal bijzondere voorwaarden gekoppeld. Zo moet exploitant Uplace zelf, zoals afgesproken, een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied betalen. Een toegekende milieuvergunning wil echter niet zeggen dat het winkelcomplex er komt.

Uplace wil op een verlaten bedrijventerrein in Machelen een groot winkelcomplex bouwen. Voor die plannen sloot de onderneming een convenant af met de vorige Vlaamse regering. Intussen werd al een bouwvergunning afgeleverd, maar het project kreeg ook tegenwind van een aantal stadsbesturen en van de ondernemingsorganisatie Unizo.

In 2011 weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant de milieuvergunning voor Uplace. Exploitant Uplace en Machelen gingen tegen die weigering in beroep. Daardoor belandde het dossier op de tafel van de Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege. Zij heeft nu de knoop doorgehakt.

Die afgewezen aanvraag voor een milieuvergunning behandelde de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, van spuiwater uit de koelinstallaties en van zwembadwater. Verder was er sprake van de installatie voor de zuivering van grondwater, elf noodstroomgroepen, het stallen van vrachtwagens en twaalf stookinstallaties op aardgas.

Ook werd toestemming gevraagd voor een cinema met 1.640 zitplaatsen, een theater met 3.000 zitplaatsen, een geautomatiseerde kegelbaan en twee zwembaden van respectievelijk 100 en 66 vierkante meter.

'Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace', aldus Schauvliege woensdag op een persconferentie.

Volgens minister Schauvliege stellen die adviesrapporten dat de effecten op het milieu en de leefomgeving 'gering' tot 'matig negatief' zijn. Ze zegt dat ze op basis van die rapporten niet anders kon dan de vergunning toekennen.

Bijzondere voorwaarden verbonden aan toekenning milieuvergunning

Schauvliege benadrukt dat aan de in beroep toegekende milieuvergunning wel een aantal bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De voornaamste voorwaarde is dat exploitant Uplace haar eerdere engagement nakomt om voor 12 miljoen euro mee te betalen aan de mobiliteitsmaatregelen en ontsluiting van het gebied.

Er wordt dus geïnvesteerd in nieuwe tram- en spoorlijnen om het gebied te ontsluiten en Uplace zal hiervoor een deel van de koek dragen. Het zal nog wel even duren voor het gebied ontsloten wordt, dus tot zolang zal het winkelcentrum enkel met de wagen te bereiken zijn. Volgens de minister zal zelfs dan het effect op het milieu nog meevallen. 

Tegenstanders kunnen naar de Raad van State

Wie het niet eens is met de beslissing van Schauvliege kan nog naar de Raad van State stappen. En dat is wat nu inderdaad zal gebeuren.

De Leuvense burgemeester Louis Tobback gaf aan naar de Raad van State te zullen stappen. Hij is de eerste in een lange rij. Ook zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace tekenen beroep aan tegen de beslissing van Joke Schauvliege. 

 

Corrigeer

MEER NIEUWS