Korte geschiedenis van het grote complex Uplace

Het project rond het megashoppingcenter deed in het verleden al heel wat stof opwaaien.

Het brownfieldcontract met Uplace werd in 2009, vlak voor de verkiezingen, afgesloten door de vorige Vlaamse regering. De bedoeling was de sterk verontreinigende terreinen om te zetten in nieuwe projecten.

Op de site aan de Woluwelaan onder de brug van Vilvoorde, naast de voormalige Renaulfabriek, moest op termijn een winkel- en ontspanningscomplex komen van meer dan 190.000 vierkante meter.

Een kwart daarvan wordt voorzien voor ’beleveniswinkels’, een ander kwart voor kantoren en cafés, pleinen, restaurants en een hotel. Blikvanger wordt het meer dan 90 meter hoge torengebouw. Het kostenplaatje van het project, dat 3.100 nieuwe jobs zou opleveren, ligt om en bij 600 miljoen euro.

Huidig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) voorzag Uplace al van een bouwvergunning. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant schaarde zich echter niet achter een brownfieldconvenant en weigerde een milieuvergunning uit te vaardigen. Uplace ging daartegen in beroep bij minister Schauvliege.

Recent kreeg het project een negatief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Schauvliege besliste woensdag daar geen rekening mee te houden en het project te vergunnen.

Uplace kon van in het begin al op veel tegenkanting rekenen. Onder meer Leuven en Vilvoorde zijn tegen, maar ook de Brusselse Raad voor Leefmilieu (BRAL) en Unizo vinden het project van bij de start geen goed idee.

Tegen de bouwvergunning zijn al meerdere schorsingsaanvragen ingediend.

Ondertussen dreigt ook de prijs voor Vlaanderen op te lopen. In het Brownfieldconvenant zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het shoppingscentrum, en daar moet de Vlaamse overheid mee aan bijdragen. Die kosten zouden oplopen tot meer dan 56 miljoen euro. Uplace zelf zou 12 miljoen ter beschikking stellen. Ook De Lijn zou moeten bijdragen voor pendelbussen.
 

Corrigeer

MEER NIEUWS