Schauvliege: 'Beslissing werd naar mij gedelegeerd'

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V)

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat de beslissing om Uplace een milieuvergunning te verlenen door haar persoonlijk werd genomen, maar ze benadrukt in het duidingsmagazine Terzake dat de Vlaamse regering verondersteld wordt de beslissing te steunen. Eerder woensdag noemde Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) de beslissing van Joke Schauvliege 'onbegrijpelijk'.

Joke Schauvliege ontkent dat zij de kastanjes uit het vuur moet halen voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Ze benadrukt dat zij zelf de beslissing heeft genomen, op basis van de gegevens die op tafel lagen.

Volgens Joke Schauvliege is de beslissing om een milieuvergunning toe te kennen aan Uplace op het vlak van leefmilieu de 'enige juiste beslissing'. 'De effecten op kleinhandel en dergelijke meer, kwamen niet ter sprake in deze beslissing en daar had ik ook niet over te oordelen.'

Dat ze niet in debat wil gaan omtrent het toekennen van een milieuvergunning aan Uplace wimpelt Schauvliege af. 'Ik wil gerust in debat gaan, dat is het probleem niet.' De minister ziet zichzelf echter als een beroepsinstantie die een beslissing heeft genomen.

Die beslissing wordt straks aangevochten voor de Raad van State. De minister vreest dat zij als beslissingsorgaan in een debat dan nieuwe argumenten zou aanvoeren, die 'misschien voor de Raad van State kunnen gebruikt worden'.

Lieten noemt beslissing Schauvliege 'onbegrijpelijk'

Volgens Joke Schauvliege wordt de Vlaamse regering verondersteld haar beslissing om Uplace een milieuvergunning toe te kennen, te steunen. Uit een reactie van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) blijkt echter dat de Vlaamse regering niet zo unaniem staat tegenover de toekenning van een milieuvergunning voor het winkelcomplex.

'Het gaat om een persoonlijke beslissing van minister Schauvliege, niet om een regeringsbeslissing. Maar rekening houdend met alle negatieve adviezen begrijp ik haar beslissing niet', zo laat minister Lieten weten.

Het is opmerkelijk dat Lieten haar collega in de Vlaamse regering aanvalt.

Ook Lietens partijgenoot in Leuven, burgemeester Louis Tobback, haalt zwaar uit naar Schauvliege. Hij trekt naar de Raad van State.

'Keuze voor de portefeuille van de ontwikkelaar'

Volgens Bart Van Malderen, SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement, gaat het om 'een keuze voor de portefeuille van de ontwikkelaar, niet voor het algemeen belang'.

Van Malderen meent dat de toekenning van de milieuvergunning 'nefast zal zijn voor ecologie, mobiliteit en lokale economie'. Hij zegt ook dat Schauvliege met haar beslissing tegen haar eigen administratie en tegen de lokale besturen in gaat.

De fractieleider  verwacht dat de terreinen nog jarenlang zullen blijven liggen door de verwachte juridische procedures die zullen worden opgestart tegen de beslissing.

Corrigeer

MEER NIEUWS