Vlaams Belang: 'Sterk staaltje van politieke ongeloofwaardigheid'

Vlaams Belang: 'Sterk staaltje van politieke ongeloofwaardigheid'

Joris Van Hauthem, fractieleider in het Vlaams parlement voor Vlaams Belang. Foto: BDW

VILVOORDE - Oppositiepartij Vlaams Belang noemt de beslissing van Vlaams minister Joke Schauvliege rond Uplace 'ondoordacht en nefast'. De partij spreekt van 'een sterk staaltje van politieke ongeloofwaardigheid.' LDD is meer gematigd van toon en hamert op het belang van de uitvoering van de mobiliteitswerkzaamheden. Wel gaat de Vlaamse regering in tegen haar eigen Winkelnota, zegt LDD-parlementslid Ivan Sabbe
'Enerzijds pakt minister Schauvliege voortdurend uit met verklaringen over het aanscherpen van de milieudoelstellingen van de Vlaamse regering, maar anderzijds laat ze toe dat de luchtvervuiling in de Noordrand nog eens fors zal worden verhoogd', zo zeggen Joris Van Hauthem, fractieleider in het Vlaams parlement, en senator Bart Laeremans in een persbericht.
 
De Vlaams Belang-politici vrezen dat de beslissing het bestaande 'verkeersinfarct' rond het viaduct van Vilvoorde alleen nog zwaarder zal maken. De komst van Uplace zou volgens Vlaams Belang ook 'het nekschot' betekenen voor voor de middenstandsactiviteiten van Vilvoorde, Mechelen en Leuven.
 
Daarnaast vreest Vlaams Belang dat het project zowel de verstedelijking als de 'verbrusseling' in de hand zal werken. 'De komst van Uplace zal zorgen voor een internationalisering en dus onvermijdelijk ook een verfransing van het handelsleven in Vlaams-Brabant', aldus Van Hauthem en Laeremans. 'Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de N-VA dit project door dik en dun is blijven verdedigen'.
 
LDD hamert op belang van mobiliteitswerkzaamheden
 
Bij oppositiepartij LLD is de toon iets meer gematigd. Voor deze partij is het van het grootste belang dat de afgesproken mobiliteitsmaatregelen worden uitgevoerd. 'Tot zolang blijf ik echter kritisch in dit symbooldossier', zegt Vlaams parlementslid Ivan Sabbe.
 
De LDD’er wijst er ook op dat de Vlaamse regering met de goedkeuring van de milieuvergunning ingaat tegen haar eigen Winkelnota. Met die nota wil de Vlaamse regering de handelskernen versterken en de verlinting van handelszaken in de periferie tegengaan.
 
'Met de Uplace-beslissing druist de regering nu in tegen die nota. Het minste wat je dus kan zeggen is dat de Vlaamse regering niet consequent is over dit onderwerp', aldus Sabbe.
 
Sabbe betreurt ook dat beslissingen over grote investeringsprojecten in Vlaanderen vaak lang aanslepen. 'De Vlaamse regering belooft elke keer dat ze de regelneverij wil verminderen, maar telkenmale botsen creatieve ondernemers op quasi onoverkomelijke bureaucritische barrières, zodat hen de drang om te investeren wordt ontnomen en de voortuigang van de Vlaamse economie wordt afgeremd'.
 
Met de beslissing rond de milieuvergunning voor Uplace is volgens Sabbe nu eindelijk wel 'de trein der traagheid aan het bollen gegaan'.

 

Corrigeer

MEER NIEUWS