Burgemeester Machelen reageert tevreden

VILVOORDE / MACHELEN - Burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) van Machelen reageert tevreden op de beslissing van Schauvliege om het Uplace-project een milieuvergunning toe te kennen. De Groef, die zich de afgelopen jaren steevast zeer positief uitliet over het project dat Uplace wil realiseren op het grondgebied van zijn gemeente, vindt het zeer moedig van Schauvliege dat ze zich enkel heeft laten leiden door milieuaspecten.

Jean-Pierre De Groef bevestigt de visie Schauvliege dat het effect van de huidige plannen op mobiliteit en luchtkwaliteit gering tot licht negatief zal zijn.

'Deskundigen hebben in het verleden afdoende onderzocht wat er moest gebeuren om de negatieve gevolgen te beperken. Als die maatregelen effectief uitgevoerd worden zal dat laatste inderdaad het geval zijn. Het is nu te hopen dat er niet teveel nieuwe juridische procedures meer aangespannen worden zodat het project snel kan gerealiseerd worden', aldus de Machelse burgemeester.

Corrigeer

MEER NIEUWS