Woonzekerheid bevestigd voor 2.600 inwoners

Woonzekerheid bevestigd voor 2.600 inwoners

Foto: Gemeentebestuur Brecht

Brecht -

De Vlaamse regering heeft de gewestplanwijziging van 29 oktober 1999 opnieuw goedgekeurd waardoor de zones voor verblijfsrecreatie Rommersheide, De Vijvers en Lakvenheide zijn omgezet naar recreatief woongebied met woonrecht. ‘Dat betekent opnieuw woonzekerheid voor meer dan 2600 Brechtenaren', zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V).

Het gemeentebestuur maakte eerder een bijzonder plan van aanleg recreatief woongebied op. De deputatie van de provincie Antwerpen keurde dat plan goed op 31 maart 2004 maar de Raad van State vernietigde in 2009 het besluit. ‘Bij de bewoners van Rommersheide, De Vijvers en Lakvenheide veroorzaakte dat onzekerheid en onrust maar ook praktische en financiële problemen. Zo kregen kopers en bouwers problemen om nog een lening te krijgen, want ze hadden geen woonrecht meer', zo vult Aerts aan.

Veel Brechtenaren zijn bij het dossier betrokken. Het betrokken gebied is 164 hectare groot. Dat betekent 2.500 kadastrale percelen en meer dan 1.100 woningen. ‘We zijn bijzonder tevreden dat de Vlaamse regering op 1 juni de gewestplanwijzing uit 1999 opnieuw heeft bevestigd', luidt het. In Rommersheide, Lakvenheide en De Vijvers is de opluchting groot. ‘Eindelijk kunnen we weer plannen maken', zegt een bewoner.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio