Laatste unitaire sportfederatie in België wordt zaterdag gesplitst

Laatste unitaire sportfederatie in België wordt zaterdag gesplitst

Foto: EPA

De Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB), de laatste nog unitaire sportfederatie in België, zal zaterdag gesplitst worden in een Vlaamse en Waalse vleugel. Zaterdag wordt tijdens de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van de KBHB in Etterbeek immers gestemd over de regionalisering van de hockeybond

 'De feitelijke vereniging 'Koninklijke Belgische Hockey Bond' heeft beslist te splitsen in 2 gemeenschapsliga's in overeenstemming met het 'décret du 8/12/2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en communauté française' en met het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Door dit feit aanvaardt zij dat alle aangesloten individuele leden vanaf 17 juni 2012 aangesloten zijn bij de gemeenschapsliga waarbij hun club ondertussen zal aangesloten zijn in akkoord met de bovengenoemde decreten', klinkt het op de KBHB-site.

'De situatie was onhoudbaar geworden', verklaarde Jean-Christophe Capelle, de secretaris-generaal van de Belgische hockeyfederatie. 'Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), de Nationale Loterij en verschillende andere sponsors hebben ons geholpen om onze sportieve doelstellingen te realiseren, maar in de dagelijkse werking en met het oog op de ontwikkeling van de sport en van de clubs zijn subsidies onontbeerlijk geworden', aldus Capelle.

Zaterdag verdwijnt de KBHB in principe dus in zijn huidige vorm en maakt hij plaats voor la Ligue Francophone de Hockey en de Vlaamse Hockey Liga. 'Na de verschillende informatievergaderingen hebben de clubs goed begrepen dat de rede het moest halen van het hart als we wilden evolueren. De Brusselse clubs kunnen kiezen bij welke federatie ze zich aansluiten', verklaarde Capelle.

Enkel de kampioenschappen in de Eredivisie en de eerste en tweede klasse bij zowel mannen als vrouwen blijven nationaal vanaf het seizoen 2013-2014. Voor de jeugd is het nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren.

Corrigeer