Vlaamse regering staat achter Uplace-beslissingen

Vlaamse regering staat achter Uplace-beslissingen

Foto: © Photo News

VILVOORDE/MACHELEN - Op een persconferentie van anderhalve minuut heeft minister-president Kris Peeters duidelijk gemaakt dat de Vlaamse regering weer op één lijn zit. Alle beslissingen van deze en vorige regering rond Uplace werden herbevestigd. Ook door de SP.A.

Na een ministerraad van meer dan drie uur, legde Kris Peeters een heel korte verklaring af. Hij werd daarbij geflankeerd door vice-minister-president Bourgeois (N-VA) en Ingrid Lieten (SP.A)

De hele rel binnen de Vlaamse regering was precies door Lieten begonnen. Zij had de beslissing van collega-minister Schauvliege om Uplace een milieuvergunning te geven,  'onbegrijpelijk' genoemd. 

De SP.A moet duidelijk bakzeil halen. De hele Vlaamse regering herbevestigt immers alle beslissingen van deze en vorige regering rond Uplace. Peeters zei op de persconferentie heel duidelijk dat zijn hele regering achter alle beslissingen staat die door regeringsleden werden genomen.

De mededeling klonk letterlijk alsvolgt:

'De Vlaamse regering herbevestigt alle beslissingen (nota’s en mededelingen) die in deze en vorige legislatuur werden genomen met betrekking tot het Uplace-dossier.

Dit betekent dat inzake mobiliteit er een resultaatsverbintenis is aangegaan met betrekking tot de projectgebonden maatregelen, en dat er een inspanningsverbintenis is aangegaan met betrekking tot de niet-projectgebonden maatregelen. Over de invulling van deze inspanningsverbintenis is steeds correct gerapporteerd aan de Vlaamse regering in het kader van de mededelingen aan de Vlaamse regering over de START-projecten. Al deze verbintenissen zullen door de hele Vlaamse regering met bekwame spoed worden verdergezet.

De Vlaamse regering distantieert zich ten stelligste van alle uitspraken die de voorbije dagen werden gedaan zoals “niet koosjer”  en “belangenvermenging”. Dergelijke insinuaties die elke grond missen zijn immers onaanvaardbaar ten aanzien van de regeringsleden die zich inspannen om in eer en geweten hun functie in te vullen.

Overeenkomstig de ministeriele deontologie staat de regering achter alle beslissingen die door regeringsleden werden genomen in uitvoering van de hun gedelegeerde bevoegdheden in dit dossier.'

De tweede paragrafe is een verwijzing naar de engagementen van de Vlaamse regering en van de privé-investeerder rond de ontsluiting van Uplace. De projectgebonden maatregelen gaat over de 57 miljoen euro voor de ontsluiting, de niet-projectgebonden maatregelen gaat over de ruimere openbare vervoerwerken nabij het complex.

De derde paragrafe bevat een duidelijke sneer naar de Leuvense SP.A-burgemeester Louis Tobback woensdag in Terzake. Tobback had het woord belangenvermenging in de mond genomen.

De vierde en laatste paragrafe betekent dat de SP.A achter de Uplace-beslissing moet staan.

Op de persconferentie van de Vlaamse regering zei minister Lieten niets. Voor de vergadering binnen de regering had ze sussend gezegd dat alles in orde zou komen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees