Sociaal Verhuurkantoor in Beringen

Sociaal Verhuurkantoor in Beringen

Burgemeester Marcel Mondelaers en Michel Schepens van het Sociaal Verhuurkantoor ondertekenden de overeenkomst. Foto: pbvm

Beringen -

Beringen is de zevende (en laatste) gemeente die toetreedt tot het Sociaal Verhuurkantoor Platform West-Limburg. ‘Nu huren we twintig woningen in Beringen', zegt voorzitter Michel Schepens, ‘en zijn er 72woningzoekers uit Beringen ingeschreven. Voorts werden 31aanvragen voor een huursubsidie goedgekeurd. Maar ook de eigenaars varen er wel bij: ze zijn zeker van de betaling van de huur en kunnen een renovatiepremie krijgen. In het kader van de REG-premies werd 32.000euro geïnvesteerd in Beringen.'

De gemiddelde huurprijs in Beringen bedraagt 500 tot 550euro. Tien jaar geleden was dat nog 300 euro. ‘Mensen met een acute woningnood, bijvoorbeeld bij een scheiding, moeten een woning kunnen vinden tegen een betaalbare huurprijs. Daarom huren wij woningen op de Beringse private markt en verhuren ze voor maximaal 530euro aan mensen met een bescheiden inkomen en met een dringende woonbehoefte.'

Het OCMW van Beringen richtte een meldpunt op. ‘Hier kunnen mensen terecht voor inschrijvingen, dossierbeheer en vragen rond het toewijzingsreglement', zegt voorzitter Dave Schops. ‘Wie de woning meest nodig heeft, krijgt voorrang. De toewijzing van een woning gebeurt op basis van een puntensysteem, rekening houdend met het inkomen, de huisvestingsnood, de kinderlast en de wachttijd.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio