Gemeente eist veilige fietsoversteek

Gemeente eist veilige fietsoversteek

Het gemeentebestuur plaatst de veiligheid van de fietsers boven het gemak van de autobestuurders. Foto: cjt

Boortmeerbeek -

Het Boortmeerbeekse gemeentebestuur hoopt dat het Vlaamse gewest weldra werk zal maken van een veilige fietsoversteek aan de Vaartdijk.

In aanloop naar haar nieuwe mobiliteitsplan (MP) herformuleerde het gemeentebestuur haar oude eis aan het Vlaamse Gewest naar een veilige fietsoversteek aan de Vaartdijk ter hoogte van de Molenheidelaan. ‘Deze problematiek werd reeds in het vorig MP als knelpunt weerhouden', aldus Bert Meulemans, schepen van Leefmilieu en Infrastructuur.

‘Bij de verschillende ontwerpplannen voor de herinrichting van kruispunt Den Tip en de Trianonlaan werd door de gemeente bij het gewest aangedrongen op een veilige oversteek, tot vandaag steeds zonder resultaat. Wachten tot er zich een ernstig ongeval voordoet, is onverantwoord.'

Verkeerslichten

Bij het voorbereidende werk rond het mobiliteitsplan werden duizendfietsbewegingen aan de oversteek geteld. ‘Het aantal fietsbewegingen is nog onderschat, omdat de telling gebeurde in de laatste week voor de paasvakantie', verduidelijkt de schepen. De gemeente onderzocht of een fietstunnel mogelijk is. ‘De onverharde berm van een 4,5m en de ruimte tot de brugpeiler laat de bouw van een fietstunnel toe', aldus de schepen. Aangezien het gemeentebestuur beseft dat deze tunnel slechts op langere termijn kan gerealiseerd worden, dringt het sterk op het plaatsen van verkeerslichten aan. ‘Het gewest heeft dit tot nu toe geweigerd omdat het de doorstroming van het autoverkeer zou belemmeren', besluit de schepen. ‘Hoewel dit deels het geval zal zijn, weegt dit niet op tegen de veiligheid van duizend fietsers.'

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio