Groote Oorlog blijft geheimen prijsgeven

Duitse loopgraven en bunker ontdekt

Duitse loopgraven en bunker ontdekt

Archeoloog Jan Decorte bij de goed bewaard gebleven Duitse bunker en loopgraven. Foto: pli

MESEN -

Vlakbij de Nieuwzeelandersstraat zijn een Duits loopgravenstelsel en een zeer goed bewaard gebleven Duitse oorlogsbunker uit de Eerste Wereldoorlog blootgelegd. ‘Een uitzonderlijke ontdekking', zegt archeoloog Jan Decorte van Archeo7.

Sinds maart worden er archeologische opgravingen uitgevoerd in Mesen. Dat gebeurt voorafgaand aan de aanleg van een afvalwatercollector door Aquafin.

Mesen en Wijtschate vormden op 7juni 1917 het centrum van de strijd. Het front zat hier ook lange tijd geblokkeerd. ‘Het is dus geen verrassing dat de opgravingen veel structuren uit de Eerste Wereldoorlog opleveren', weet Jan Decorte. Niettegenstaande de zone waar het archeologisch onderzoek gebeurt, omgewoeld is door honderden bommenkraters, zijn de resten van de loopgraven goed bewaard.

Groot netwerk

‘De best uitgeruste loopgraven behoren toe aan de Duitsers, die het gebied hier drie jaar lang moesten verdedigen en een groot netwerk van verbindingsloopgraven en communicatiekabels aanlegden. In één van de loopgraven konden twee fases herkend worden. Een eerste uit de periode 1914-1915 en een volgende uit de periode 1915-1917, die beter was uitgewerkt, toen bleek dat de oorlog volledig was vastgelopen,' verduidelijkt de archeoloog.

Een Duitse bunker is in perfecte staat teruggevonden. Daarnaast zijn er ook Britse loopgraven aangetroffen, die tot stand kwamen na de Mijnenslag van juni 1917. ‘Deze loopgraven zijn veel minder permanent uitgewerkt, omdat het front in 1917 iets verder naar het oosten lag. Opvallend is dat deze loopgraven dicht bij de Duitse lagen. Deze werden echter nauwelijks hergebruikt, omdat ze waarschijnlijk te sterk waren vernield door de beschietingen', aldus Decorte.

De opgravingen leverden ook een Brits en een Duits geweer op, een aantal schopjes, knopen, munitieladers en een Britse vulpen, waarmee soldaten brieven schreven naar het thuisfront. ‘We hebben daarnaast ook een crematiegraf en enkele greppels uit de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse periode aangetroffen. Door de beperkte breedte van de opgravingssleuf kan echter niet achterhaald worden of deze sporen zich in of aan de rand van een nederzetting of boerderij uit die periode bevinden', besluit de archeoloog.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio