Na Liga voor Mensenrechten laten nu ook jongeren van zich horen

Jeugdraden zijn tegen administratieve sancties

Jeugdraden zijn tegen administratieve sancties

Wesly Hermans en Koen Huybrechts van de jeugdraden van Hasselt en Zonhoven begaan hier een overtreding: het oneigenlijk gebruik van een bank of speeltuigen kan een sanctie opleveren. Foto: vrs

Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek -

Zowel in Hasselt, Diepenbeek als Zonhoven trekken de jeugdraden van leer tegen de gemeentelijke administratieve sanctie's. Korpschef Philip Pirard relativeert.

De gemeentelijke administratieve sancties (Gas) worden niet geslikt in de zone HaZoDi. Zowel in Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven klinkt het protest steeds luider. Na de Liga voor Mensenrechten uiten de jeugdraden nu ook hun ongenoegen.

In een nieuw politiereglement werden 164 gevallen van overlast omschreven die de GAS-boetes nu door de gemeenten bestraft kunnen worden. Zo kan je, volgens de omschrijving, ook bestraft worden voor het oneigenlijk gebruik van speeltuigen en moet je bij het laden en lossen dozen dragen in plaats van verslepen.

‘Het is vooral het feit dat we niet gehoord werden, dat ons tegen de borst stoot en heel wat van die regels die nu kunnen bestraft worden zijn van toepassing op de jeugd', klinkt het bij voorzitters Wesly Hermans, Koen Huybrechts en Pieter-Jan Hechtermans.

Ze uiten hun ongenoegen nu in een brief aan de drie burgemeesters. ‘De jongeren zijn met zo'n 20.000 in de zone en dan zou er eerst overlegd moeten worden. Zo wordt er ook gesproken van hinderlijk lawaai, maar alles is zo vaag omschreven dat we het zelf niet begrijpen.'

‘Zo zouden openluchtactiviteiten zes weken op voorhand aangevraagd moeten worden, maar zulke regels lukken voor jeugdverenigingen vaak niet', klinkt het bij de voorzitters.

De Liga liet enkele dagen geleden al weten naar de Raad van State te stappen om de vernietiging te vragen van het reglement op overlastboetes in de politiezone. Volgens de organisatie is het te vaag en is het voor de burger niet duidelijk waarvoor boetes worden uitgeschreven. ‘Het reglement bevat vage en niet precieze bepalingen', klonk het al bij de Liga.

Zonechef Philip Pirard ziet het allemaal zo'n vaart niet lopen. ‘Dat die zaken vaag zijn omschreven is nogal logisch. Neem nu een feit als belagen:dat is nogal evident dat je dat breed kan bekijken. De wetgever moet de mogelijkheid hebben om mensen te bestraffen.'

Pirard: ‘Het verbaast me dat er zoveel commotie is rond die sancties. In de praktijk spreken we over 0,5 procent waar die worden toegepast. Het is de taak van de politie om eerst te bemiddelen en zo een sanctie is een laatste middel, waar zelden tot nooit naar gegrepen wordt. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om de ergste gevallen te straffen. Een politiereglement is trouwens een autonome beslissing van de gemeenteraad, waar geen advies van raden zoals de jeugdraad moet ingewonnen worden.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio