Vlaamse werkgeversorganisaties willen nieuw model sociaal overleg

Unizo, VOKA, de Boerenbond en Verso hebben donderdag een oproep gelanceerd voor een nieuw sociaal overleg. De Vlaamse werkgeversorganisaties vinden dat het sociaal overleg betere resultaten inzake competitiviteit en werkzaamheid moet opleveren en beter moet beantwoorden aan de noden van ondernemingen en werknemers van deze tijd. Aanleiding is de overheveling van onder meer de arbeidsmarkt naar de regio's.

Het sociaal pact in België werd ondertekend in 1944. Volgens Luc De Bruyckere, voorzitter van VOKA, heeft dat pact belangrijke historische verdiensten. 'De wereld is sindsdien veranderd. De uitdagingen van toen zijn nu anders en ons land is grondig veranderd.'

De Bruyckere verwijst daarbij naar de staatshervorming en de overdrachten van bevoegdheden inzake arbeidsmarkt en sociale bescherming en naar het feit dat we steeds langer moeten werken. 'We willen anticiperen op de bevoegdheidsoverdrachten van het federale naar het regionale niveau."

De Vlaamse werkgeversorganisaties benadrukken dat het vernieuwd sociaal overleg moet gevoerd worden vanuit 'een geïntegreerde visie en aanpak'.
 
'Het Vlaams sociaal overleg moet volwassen worden. Dit nieuw overleg vertrekt van het concept van de ’waardeketen van de loopbaan’: het moet naast de loon- en arbeidsvoorwaarden ook onderwijs, vorming en opleiding, competentiebeheer, loopbaanplanning en mobiliteit omvatten', aldus De Bruyckere.
 
'Vlaamse werkgeversoverleg'
 
Om dit alles uit te werken, zetten VOKA, Unizo, de Boerenbond en de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) een structureel overleg op, met name het 'Vlaamse werkgeversoverleg'.
 
Ze willen ook de huidige samenwerking met de Vlaamse sectorfederaties verder versterken. Voor de Vlaamse werkgevers vormt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het centrale orgaan op Vlaams niveau voor het vernieuwde sociaal overleg.
 
Hand wordt gereikt aan federaties en vakbonden
 
Tot slot reiken ze de hand aan de federaties en vakbonden in Vlaanderen en België om dit vernieuwd sociaal overleg uit te werken. De Bruyckere benadrukte wel dat de Vlaamse werkgevers niet willen inbreken in de Groep van Tien, de sociale partners die op federaal niveau onderhandelen over het Interprofessioneel Akkoord (IPA).
 
Karel Van Eetvelt van Unizo benadrukte daarbij dat de Vlaamse werkgevers wel vragende partij zijn om betrokken te worden in het overleg.
 
Piet Vanthemsche van de Boerenbond, die mee deel uitmaakt van de Groep van Tien, vindt dat de implementatie van de staatshervorming tot gevolg heeft dat de verhoudingen in de onderhandelingen verschuiven. 'Als je niet goed overlegt, riskeer je in een impasse terecht te komen. Onze oproep is een uitgestoken hand naar alle andere werkgeversorganisaties in ons land.'
Corrigeer

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees