Ontkent dat zijn mensen weigerden om tussen te komen

Korpschef onderzoekt incident met verkeerslichten

Korpschef onderzoekt incident met verkeerslichten

De signalisatie begaf het dit weekend. Foto: lsg

Kester -

Korpschef Marc Hellinckx van de politiezone Pajotteland ontkent dat de politie geweigerd heeft het verkeer te regelen na het uitvallen van de voorlopige verkeerslichten op het kruispunt in Eizeringen.

De verkeerslichten functioneerden niet in de nacht van 7 op 8juni omdat de batterijen gestolen waren. ‘Op geen enkel moment werd aan mijn mensen gevraagd de verkeersregeling op het kruispunt te organiseren wegens problemen inzake verkeersmobiliteit en/of een dringende gevaarstoestand voor de weggebruikers', zegt Hellinckx, die de zaak onderzocht. Nochtans lieten enkele automobilisten en de werfverantwoordelijke dit uitschijnen.

‘De waarheid is dat we op 7juni om 23.41uur verwittigd werden door de centrale dispatching van Leuven dat de lichten niet werkten. De politie heeft tijdens de hele nacht tevergeefs geprobeerd het probleem op te lossen, maar de verantwoordelijke voor de signalisatie kon niet bereikt worden. Wij hadden maar één interventieploeg ter beschikking, zodat zij onmogelijk permanent de verkeersregeling konden waarnemen. Daar kwamen ook nog eens onvoorziene operationele omstandigheden bovenop. Ik betreur dat het imago van mijn politiezone op deze manier door derden besmeurd wordt.'

Marc Hellinckx geeft wel toe dat zijn permanentieploeg sneller had kunnen vaststellen dat een diefstal van de batterijen aan de oorzaak lag. ‘Het incident zal hoe dan ook besproken worden op het eerstkomend werfoverleg', aldus de korpschef.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio