Routenetwerk met wegwijzers moet woonkernen ontlasten

Zwaar vrachtverkeer krijgt eigen routes

Zwaar vrachtverkeer krijgt eigen routes

Minister Hilde Crevits stelde de nieuwe verkeersborden voor die de vrachtwagens via andere routes dan door de woonkernen naar de industriezones moeten leiden. Foto: sbr

Staden -

Het allereerste routeplan voor zwaar verkeer in de driehoek Ieper, Diksmuide en Roeselare is een feit. Tweehonderd wegwijzers moeten vrachtwagens tot bij de verschillende industriezones loodsen.

De bewegwijzerde routes voor zwaar verkeer worden in de toekomst in heel Vlaanderen toegepast, maar de driehoek Ieper, Diksmuide en Roeselare (IDR) krijgt de primeur. De regio werd onderverdeeld in vijftien industriezones. Tweehonderd wegwijzers moeten nationale en internationale transporten vlot en veilig tot bij hun bestemming leiden.

Het netwerk van routes heeft drie bedoelingen. Ten eerste moet het de verkeersveiligheid verbeteren. De vrachtwagens worden langs hoofdwegen afgeleid, zodat dorpskernen en andere centra vermeden worden. Ten tweede moet het netwerk de doorstroming van het vrachtverkeer verbeteren zodat ze sneller en vlotter hun bestemming bereiken. Een derde doel is het vermijden van sluipverkeer.

De hele operatie kost 64.000euro.

Genummerde zones

‘De IDR-regio kent een landelijk karakter met een grote bedrijvigheid. Het gebeurt meer dan eens dat buitenlandse chauffeurs die de streek niet kennen, zich vastrijden in dorpskernen', zegt gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (SP.A). ‘77procent van het vrachtverkeer in dit gebied heeft immers een nationale of internationale herkomst of bestemming. De uitdaging bestaat er in om de leefbaarheid in de dorpen te vrijwaren én het vrachtverkeer langs goede banen te leiden, zodat de bedrijven bereikbaar zijn.'

Elke zone kreeg een nummer. Het is aan de bedrijven om hun zonenummer kenbaar te maken aan de leveranciers. ‘Dat kan via folders, flyers of vermeldingen op website, factuur, bestelbon of vervoersdocument', legt de Stadense burgemeester Josiane Lowie (CD&V) uit.

‘Ik hoop dat bedrijven en belangenorganisaties het nut inzien van de maatregelen. De bewegwijzering is er niet om de chauffeurs te ambeteren, maar wel om iedereen te helpen. Anders is het een maat voor niets en zullen hardere maatregelen in de vorm van tonnagebeperkingen nodig zijn', vertelt minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). De minister kondigde ook gesprekken aan met fabrikanten van landkaarten en gps-systemen, zodat de routes voor vrachtwagens automatisch verschijnen in de boordcomputers van de chauffeurs.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio