Senaatscommissie keurt derde cluster staatshervorming goed

Senaatscommissie keurt derde cluster staatshervorming goed

Foto: Photo News

De commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat heeft maandagavond ook de derde cluster van de staatshervorming goedgekeurd. Dat gebeurde met 12 stemmen voor van de ’institutionele meerderheid’ en 5 stemmen tegen van N-VA en Vlaams Belang. Dinsdag start de commissie de vierde cluster over politieke vernieuwing, waarna het wachten is op de drie teksten die momenteel in de Kamer besproken worden.
De 'derde cluster' van de eerste beweging van de staatshervorming die door de acht partijen van de "institutionele meerderheid", de meerderheid aangevuld met de groenen, wordt gesteund, omvat de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van Brussel.
 
De algemene bespreking van het eerste deel werd vrijdag reeds afgerond, die van het tweede deel werd maandagnamiddag voortgezet.
 
Het communautaire akkoord voorziet in een progressieve herfinanciering van 461 miljoen euro tegen 2015 van het Brussels gewest, de Vlaamse gemeenschapscommissie VGC en de Franse gemeenschapscommissie COCOF.
 
De hoofdstedelijke en grootstedelijke functie van Brussel confronteert de Brusselse instellingen met grote uitdagingen op het vlak van onderwijs, kinderopvang, vorming, beroepsopleiding, veiligheid en mobiliteit, luidt het in de toelichting van het voorstel van bijzondere wet en het wetsvoorstel. 
 
Wathelet: 'Geen onduidelijkheid over bedragen na 2015'
 
Staatssecretaris voor Staatshervorming Melchior Wathelet bestreed de kritiek van de oppositie dat er onduidelijkheid zou zijn over de bedragen na 2015. Het communautair akkoord voorziet dat de bijkomende middelen niet hoger mag liggen dan 0,1 procent van het bbp. Bovendien wordt hier nog maar een deel van de financiering van het Brussels gewest geregeld. De rest zit in de financieringswet, aldus nog de staatssecretaris. 
 
De huidige voorstellen voor de herfinanciering van het Brussels gewest zijn volgens de N-VA en Vlaams Belang een blanco-cheque. De N-VA diende amendementen in om de extra middelen te koppelen aan een interne Brusselse staatshervorming en garanties dat de extra middelen wel degelijk worden ingezet voor de beoogde doelstellingen. 
 
Vlaams Belang 'Institutionele meerderheid kan geen garanties geven'
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang) vond dat de ’institutionele meerderheid’ geen spijkerharde garanties kon geven dat de bijkomende middelen wel degelijk naar de beoogde doelen zullen gaan.
 
De Raad van State had in haar advies aangegeven dat dit niet kon. Wathelet beaamde dit omdat bijvoorbeeld mobiliteit een gewestbevoegdheid is. Maar de acht partijen hebben de politieke wil om deze middelen effectief aan de verschillende doelen toe te kennen, benadrukte de staatssecretaris. 
 
Laeremans pleitte ook voor een grondige kostenbatenanalyse van de financiering van Brussel. Volgens Vlaams Belang blijft de financiering onduidelijk om via bijkomende middelen eigenlijk de noodlijdende Franse gemeenschap te financieren.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees