Geluid van windmolens kan oorzaak van ziekten zijn

Klein-Brabant vreest hinder windturbines

Klein-Brabant vreest  hinder windturbines

Pieter De Wit en Annelies Kerremans zijn bezorgd over de gevolgen van turbines in hun achtertuin. Foto: hva

Puurs/Bornem -

De actiegroep Betere Buurt Puurs waarschuwde tijdens een infovergadering andere inwoners voor de gevaren van windturbines. Dokter Marc Goethals ziet ook negatieve gevolgen op de gezondheid van het geluid dat de turbines maken.

Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen maandagavond luisteren tijdens de infoavond over windturbines in CC De Kollebloem in Puurs. Vorige week kreeg de actiegroep nog het bericht dat de nieuwe molen aan de N16/A12 er niet zal komen. Maar amper een week later kwam de aanvraag binnen voor drie nieuwe exemplaren in Bornem en de Zeuthoeve in Puurs.

'Aan de talrijke opkomst merk je dat mensen schrik hebben dat er ook een turbine in hun achtertuin zal komen te staan', vertelt Noëlla Verhofstadt van Betere Buurt Puurs.

Niet enkel bezorgde bewoners waren aanwezig, ook mensen van actiegroepen uit andere regio's en het gemeentebestuur namen plaats om te luisteren naar de uiteenzetting.

Met de infoavond wilt de actiegroep het maatschappelijk debat aanzwengelen. 'Wij zullen zelf als ervaringsdeskundigen ons verhaal vertellen, maar ook via wetenschappelijke weg aantonen dat turbines uit woonzones moeten weblijven', Marc Amelinckx, de man van Verhofstadt. Voor het wetenschappelijk inzicht nodigde de actiegroep dokter Marc Goethals van het OLV Ziekenhuis Aalst uit.

'Lawaai van de turbines zorgt sowieso voor slaapverstoring', vertelt Goethals. 'Er zijn wetenschappelijke onderzoeken waar men aantoont dat slaapverstoring rechtstreekse gevolgen heeft op de gezondheid. Veel ziekten komen vaker voor bij mensen die in hun slaap gestoord worden. En niet alleen stress-gerelateerde ziektes of depressie, maar evengoed suikerziekte en hartproblemen komen vaker voor', zegt Goethals. 'En zelfs op de gezondheid van mensen die het geluid niet als storend ervaren, kan het toch gevolgen hebben'.

Pieter De Wit en Annelies Kerremans kochten net een huis op Scheeveld, vlakbij de plaats waar de molens in Puurs zouden komen. 'Toen we dat hoorden, ben ik meteen dingen gaan opzoeken over de gevolgen ervan, want eerlijk gezegd wist ik hier vooraf niets van', vertelt De Wit. 'Niet alleen zijn we bang voor de gevolgen voor onze gezondheid, maar ook de waarde van ons huis zou daardoor plots een pak dalen. Om nog maar te zwijgen van het uitzicht in onze tuin'.

Net zoals de actiegroep vindt het koppel dat er niet enkel op gemeentelijk niveau tegen gestreden moet worden, maar vooral op Vlaams niveau: 'Het is eigenlijk aan minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters om de wetgeving aan te passen. Nu mogen molens veel te dicht tegen huizen worden geplaatst.' De actiegroep roept buurtbewoners van Bornem en Puurs op om bezwaarschriften in te dienen.

'De kans is groot dat de molens aan de Zeuthoeve er niet zullen komen', reageerde burgemeester Koen Van den Heuvel op een vraag van iemand in de zaal. 'Wij zullen een negatief advies geven, maar burgers kunnen zelf ook helpen door bezwaarschriften in te dienen. Want de ultieme beslissing ligt bij Ruimtelijke Ordening Antwerpen'.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio