Straf

Even recapituleren. Een week geleden was het nog de stelregel in dit land dat wie een gevangenisstraf van minder dan drie jaar moest uitzitten, gewoon thuis mocht blijven. Toen kwam het heethoofd Belkacem, en hem wilde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wel in de cel houden. Dat wekte dan weer een schijn van willekeur, want Belkacem is ongeveer de enige die met zo'n straf echt de cel invliegt. En nu gaan we alle korte straffen ook effectief uitvoeren. Boem paukenslag. Je vraagt je af waarom het niet altijd zo snel gaat.

Enige nuance is wel op zijn plaats. Is er al een plan om uit te voeren wat de voorbije tien jaar niet is gelukt? Niet echt, Turtelboom gaat nadenken over 'creatieve oplossingen'. Begrijp: oplossingen die we nog niet bedacht hadden en die gevoelig minder kosten dan de oplossingen die we wel al bedacht hadden. Want dat is het tweede pijnpunt: is er al geld? Nee, de regering steunt het voornemen van Turtelboom, maar meer dan een schouderklopje en oprechte gelukwensen is dat voorlopig niet.

Voor alle duidelijkheid: het zou een goede zaak zijn mochten straffen in dit land ook echt uitgevoerd worden. De straffeloosheid die vandaag heerst, is bijzonder problematisch. Een straf van drie jaar is niet min, maar in dit land stelt ze niks voor. Dat moet veranderen. Alleen mogen we niet vergeten dat de huidige toestand niet het gevolg is van vervlogen tijden waarin politici het een goed idee vonden om straffen niet uit te voeren. De toestand is het gevolg van praktische noodzaak: de overheid is gewoon niet in staat om die straffen uit te voeren. Daar is de voorbije week helaas weinig aan veranderd.

Meer cellen bouwen? Het voornemen is er, maar de uitvoering blijft moeilijk. Enkelbanden? De wachtlijsten zijn intussen indrukwekkend. Thuisdetentie, gevangenisboten, prefabcellen? Ze kosten allemaal geld en tijd. Geld dat er tot nader order niet is.

Turtelboom verdient alle steun in haar poging om de situatie recht te trekken. Maar voorlopig ligt er niets meer op tafel dan een paar stoere uitspraken. Dat is niet genoeg, loze beloften zijn er op dit vlak al genoeg gepasseerd.

Over vier maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uit een peiling van deze krant blijkt opnieuw dat veiligheid hoog op de agenda staat. Deze straffe verklaringen klinken voorlopig dan ook meer als campagne dan als beleid. En met dergelijk electoraal spierballengerol liggen we straks allemaal in een kramp.

Corrigeer