Huisvestingsmaatschappijen luiden alarmbel

‘Er dreigt een bouwstop voor sociale woningen'

‘Er dreigt een bouwstop voor sociale woningen'

Griet Coppé van De Mandel en Dirk De fauw van Vivendo dringen bij de minister aan op meer middelen om sociale woningen te bouwen. Foto: mvn

Brugge -

De West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen Vivendo en De Mandel lanceren een niet mis te verstane oproep aan de Vlaamse regering voor meer financiële middelen. ‘Aan het tempo dat we nu verlies maken, zit er een bouwstop aan te komen.'

Het in Brugge gevestigde Vivendo en De Mandel uit Roeselare, de twee grootste sociale huisvestingsmaatschappijen van West-Vlaanderen, trekken samen aan de alarmbel over de financiering van de sociale huisvesting. Ze klagen over het huidige financieringssysteem van de nieuwe sociale huisvesting. ‘De inkomsten uit de sociale verhuur zijn veel lager dan de bouw- en onderhoudskosten en dat verlies wordt ruim onvoldoende gecompenseerd', zegt Vivendo-voorzitter Dirk De fauw. ‘ Momenteel hebben we jaarlijks ruim 370.000euro te weinig voor de 133woningen die we de voorbije twee jaar gerealiseerd hebben. We hebben wel nog een reserve van om en bij de zesmiljoen euro, maar die reserves zijn niet onuitputtelijk. Als er niet snel meer middelen komen, dreigen we in de problemen te geraken.'

Ook collega-voorzitter Griet Coppé van De Mandel benadrukt de nood aan meer middelen. Bij haar zijn de reserves volledig op en zonder bijkomende middelen wordt een verlies van 1,4miljoen euro verwacht in 2014. ‘Als die er niet komen, dan dreigt een bouwstop voor sociale woningen', zegt ze. ‘Nu zitten al onze projecten nog op schema, maar zonder bijkomende steun kan dat snel veranderen en kan het zijn dat we bouwprojecten moeten schrappen, renovaties moeten uitstellen of zelfs patrimonium moeten verkopen.'

De twee voorzitters pleiten voor een snelle beslissing van de bevoegde Vlaamse minister Freya Van den Bossche. ‘We hebben dit probleem al bij alle mogelijke instanties aangekaart. Er zijn werkgroepen opgericht die een oplossing proberen te vinden, maar er is nú dringend een oplossing nodig', benadrukt Dirk De fauw. ‘We juichen de ambitieuze plannen van Vlaanderen toe om tegen 2020 65.000sociale woningen bij te bouwen, maar op deze manier zal het niet lukken.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio