Actiegroep vraagt invoering nieuwe vliegroute

‘Waarom in Charleroi wel en in Zaventem niet?’

‘Waarom  in Charleroi  wel en in Zaventem niet?’

Bewonersgroepen in en rond Leuven willen zo snel mogelijk een ‘vliegroute 07’.cbl Foto: cbl

LEUVEN/HERENT/OUD-HEVERLEE/BERTEM -

Bewonersgroepen in en rond Leuven vragen de invoering van de zogenaamde vliegroute ‘07 rechtdoor’. Voor de luchthaven van Charleroi is een gelijkaardig concept al in voege getreden, maar in Zaventem blijft alles nog bij het oude.

Leuven/Oud-Heverlee/Bertem/Herent De actiecomités Groot-Bertem, Groot-Herent, de bewonersgroep Oud-Heverlee en het bewonersplatform Leuven-Wilsele staken de handen in elkaar om te ijveren voor de invoering van de uitgewerkte en goedgekeurde alternatieve vliegroute.

‘Recent waarschuwde gezondheidseconoom Lieven Annemens (UGent en VU Brussel) dat niet alleen nachtvluchten een zware tol eisen van de omwonenden van de luchthaven, maar ook tijdens de dag lopen bewoners van de Brusselse noord- en oostrand een hoger gezondheidsrisico op. Wel, die conclusies gelden evenzeer voor de inwoners in en rond het Leuvense door het stijgende aantal vluchten vanaf baan 07.

Er is een oplossing voor alle regio's uitgewerkt en opgenomen in het huidige regeerakkoord. We roepen onze Vlaamse politici op om op te komen voor haar inwoners en de integrale uitvoering van dit deel van het regeerakkoord te eisen’, zegt woordvoerder Kristof Dessein.

Daarmee krijgt het hele verhaal meteen een communautair tintje, want een gelijkaardig concept is sinds januari in voege getreden voor de luchthaven van Charleroi.

Charleroi vs. Zaventem

Melchior Wathelet (CDH) is de staatssecretaris die bevoegd is voor dit dossier. ‘Het nieuwe akkoord bevat een betere spreiding en bij de nieuwe route wordt er rechtlijnig en snel opgestegen boven de onbewoonde corridor om dan op grotere hoogte de vluchten te spreiden. Een externe expert die door de vorige regering onder de arm werd genomen, oordeelde dat de nieuwe route een verbetering betekent op vlak van onder andere ecologie, brandstofverbruik en lawaaioverlast. Iedereen vaart er met andere woorden wel bij: de omwonenden, de luchthaven en SN Brussels Airlines die onlangs nog heeft moeten reorganiseren om te overleven. Ryanair kan wel al maximaal gebruik maken van deze alternatieve vliegroute met een laag brandstofverbruik', zegt Dessein.

Volgens het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet komt de alternatieve vluchtroute er niet vanwege een negatief advies.

‘Luchthavenverkeersleider Belgocontrol oordeelde namelijk dat vanwege de hoge concentratie van vliegtuigen op de dezelfde hoogte de veiligheid in het gedrang komt. De staatssecretaris volgt dat advies', zegt woordvoerder Isabel Casteleyn.

‘Dat krijgen we ook steevast te horen en volgens ons is dat pertinent onwaar. Ik kan u extracten van het rapport tonen dat de expert opmaakte in opdracht van de vorige regering. Op álle vlakken is de alternatieve vluchtroute, na een reorganisatie van het luchtruim welteverstaan, een verbetering. Het antwoord van de staatssecretaris illustreert zijn halsstarrigheid', besluit Dessein.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio