Inwoners beslissen mee over kwaliteit van hun waterloop

Oevers van Dommel niet meer bemesten

Oevers van Dommel niet meer bemesten

Burgemeester Theo Kelchtermans bezocht samen met verantwoordelijken van de Watering het project aan de Croxdijk in Peer.kvh Foto: kvh

PEER -

De bewoners van Peer hebben het waterbeheer van en rond de Dommel in handen genomen. Het project 'Onze Dommel' moet de biodiversiteit in en rond de rivier versterken. Zo worden de oevers voortaan niet meer bemest en geploegd.

Peer Om de waterkwaliteit van de Dommel te verbeteren, werd het project 'Onze Dommel' opgestart. 'We hebben vorig jaar de verschillende doelgroepen, natuurverenigingen, landbouwers en inwoners samen gebracht om een actieplan uit te werken', zegt Eddy Kesters van Watering De Dommelvallei. 'Door de verschillende mensen samen te brengen, willen we de betrokkenheid en verantwoordelijkheid vergroten.'

Conflicten vermijden

De Europese en Vlaamse wetgeving schrijven voor dat de waterlopen in 2015 een betere waterkwaliteit moeten hebben.

'Toen in de jaren tachtig er voor het eerst sprake was van een betere bescherming van de Dommelvallei heersten er vaak conflicten tussen de natuurverenigingen en landbouwers', meldt burgemeester van Peer Theo Kelchtermans. Vandaag weten de landbouwers dat ze er allen baat bij hebben om mee te werken. 'Wat van de landbouwers gevraagd wordt, is niet niks. Over een strook van zes meter zullen ze hun akkers die aan de Dommel grenzen niet bemesten en omploegen. Er werd een grasstrook ingezaaid', zegt gedeputeerde van Milieu Frank Smeets. 'Zo verbeteren we de waterkwaliteit. De landbouwers beseffen dat wanneer de waterkwaliteit niet verbetert, ze strengere mestplannen opgelegd krijgen.'

Behalve het zaaien van de grasstrook werden ook andere acties ondernomen in en rond de Dommel in Peer. 'Zo werden vistrappen aangelegd, zodat de vissen meer stroomopwaarts kunnen paaien. Ook hebben we aan de Croxdijk de bermen afgeschuind en enkele beekvijvertjes aangelegd. Amfibieën gedijen hier goed en voor vissen is het een ideale schuilplaats.'

Het project 'Onze Dommel' vergt een kostprijs van 26.000 euro. Het project kreeg 18.000 euro steun van de provincie Limburg. Het overige bedrag wordt gefinancierd door de stad Peer, Watering De Dommel, vzw Werkgroep Isis en Natuurpunt Peer en Meeuwen-Gruitrode. Het project moet een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio