Werken starten op 18 juni en zijn klaar tegen 1 september

Basisschool Ruien kan eindelijk verbouwen

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar directrice Christiane Wilpart kan met de verbouwingen beginnen. Foto: pma

Kluisbergen -

Het heeft lang geduurd, maar de Vrije Basisschool Ruien kan eindelijk beginnen met de verbouwingen. Op 18 juni starten de werken.

Als directrice Christiane Wilpart haar verhaal vertelt, kun je enkel besluiten dat een school verbouwen een processie van Echternach is, met soms twee stappen achteruit in plaats van één. Want na de toezegging van de subsidies voor de eerste fase wordt het opnieuw rekenen. Bepaalde zaken worden plots niet meer gesubsidieerd. Of de werken moeten anders gefaseerd worden waardoor onoverkomelijke moeilijkheden ontstaan.

‘Onze school groeit gestaag', zegt Wilpart. ‘Momenteel hebben we 180 leerlingen waarvan de helft kleuters. Daarom moeten we dringend verbouwen. In april 2009 hebben we het huis dat aan de school paalt kunnen kopen. Dat was eigenlijk het oude klooster, waar de school vroeger haar oorsprong had. Plannen maken en doorsturen naar de administratie neemt tijd in beslag, maar de werken zouden in maart 2011 kunnen gestart zijn. Ware het niet dat we toen geen federale regering hadden. Dat had een impact op het departement onderwijs van de Vlaamse regering. Intussen is alles in orde en krijgen we subsidies. Alleen, nieuwe wetten maken dat alles wat met energie te maken heeft niet meer gesubsidieerd wordt. We moeten dus zelf de isolatie en zo betalen.'

Maar daar stopt het niet bij. ‘We willen een nieuwe refter bouwen boven een bestaande constructie die gerenoveerd wordt. Maar ook dat vormt een probleem. We mogen in de eerste fase enkel renoveren, nieuwbouw mag pas in de derde fase. Nu dient die nieuwe refter natuurlijk wel als dak voor de onderliggende lokalen. Zo zijn we dus verplicht om ofwel een tijdelijke dakconstructie te plaatsen wat extra budget vraagt, ofwel moeten we de nieuwe refter schrappen. Op 18 juni starten de werken waar we zolang naar uitkeken. Het oude huis ombouwen tot klaslokalen plus alle sanitair renoveren. Dat laatste moet zeker voor 1 september klaar zijn. Voor het overige moeten we alles eens herbekijken om onze school zo maximaal mogelijk te verbouwen met het geld waarover we kunnen beschikken.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio