Extra aandacht voor milieu, brandbeveiliging en voedselveiligheid

Slachthuis Adriaens herrijst na brand

De donkere wolken trekken langzaam weg boven de site. Het nieuwe gebouw krijgt stilaan vorm. Foto: jvw

Zottegem -

Zondag is het exact een jaar geleden dat het slachthuis Adriaens in Velzeke getroffen werd door een zware brand. Een jaar later herrijst het bedrijf uit het puin. Er worden strenge brandveiligheidsnormen gehanteerd.

‘Wat we hadden, willen we terug', vertelt plantmanager Lieven Boone. ‘Momenteel verzekeren we onze activiteit en omzet vanop andere sites in de provincie. Slachten gebeurt in Zele en Dendermonde en het uitsnijden in Laarne en Brussel. Onze administratie zit overal verspreid bij de productie en wordt gecoördineerd vanuit de noodkantoren in Velzeke. De bedoeling is om zo spoedig mogelijk de activiteiten weer samen te brengen op één bedrijfssite in de Slachthuisstraat in Velzeke.'

De bouw van het nieuwe slachthuis is volop aan de gang. Daarbij gaat heel veel aandacht naar de normen rond voedselveiligheid. ‘Dit slachthuis wil een voorbeeld zijn in de sector. Door toepassen van doorgedreven compartimentering, het beperken van technische valse ruimtes, het inrichten van de nodige detectie en rookgasafvoer en gebruik van minder brandbare materialen moet een nieuwe brand voorkomen worden.'

Ook op vlak van milieu doet Adriaens nieuwe inspanningen. ‘Er wordt gestreefd naar een maximale energierecuperatie, naar het elimineren van potentiële geluids- en geurhinder en de hoeveelheid afval wordt tot een minimum beperkt. We kiezen er bewust voor om de vetsmelterij niet terug op te starten en om bij het investeren in een nieuwe waterzuivering minimaal een deel te zuiveren tot op niveau van drinkbaar water. Verder zal geïnvesteerd worden in een groenscherm rond het bedrijf.'

Voor het personeel moet de heropbouw ook een stap vooruit betekenen. ‘We kozen voor installaties waarbij het voor het personeel aangenaam is om te werken. De werknemers worden perfect uitgerust om honderd procent hygiënisch te handelen. Adriaens wil de nummer één binnen de sector van runderslachthuizen zijn. Veel van de ideeën die nu in de nieuwe inrichting verwerkt zitten, werden verzameld tijdens bezoeken aan slachthuizen in het buitenland. Ieder bezocht bedrijf had zijn eigen specificiteit en daarvan konden we iets leren.'

Palen

Het nieuwe slachthuis is een metaalconstructie die ondersteund wordt door zevenhonderd funderingspalen. De totale te bebouwen oppervlakte bedraagt ongeveer 1 hectare. ‘Momenteel zijn reeds alle funderingspalen gestoken, en is de montage van het slachtgebouw en van de toekomstige technische ruimtes in ver gevorderd stadium. Aan deze twee eenheden is voorrang verleend omdat ze het meeste tijd vragen. In een volgende fase zal de stal voor het aangevoerde vee hersteld worden en zullen de frigoruimtes en de versnijdingszalen gebouwd worden. In het voorjaar van 2013 zou alles operationeel moeten zijn', zegt Lieven Boone.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio